به مناسبت 25 مهر شهادت شهید سرلشکر حسن اقارب پرست ( انتشار مجدد )

به مناسبت 25 مهر شهادت شهید سرلشکر حسن اقارب پرست ( انتشار مجدد )

سرلشکر شهید حسن اقارب پرست، اردیبهشت 1325 در یک خانواده مذهبی در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش حاج...

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(13)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(13)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(13)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(12)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(12)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(12)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(11)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(11)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(11)

نبرد فانتوم ها- مروارید 4

نبرد فانتوم ها- مروارید 4

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا( سیرجان)

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا( سیرجان)

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا( سیرجان)

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش توپخانه اصفهان

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش توپخانه اصفهان

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش توپخانه اصفهان

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(10)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(10)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(10)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(9)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(9)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(9)

تقویم شهدای ارتش-196

تقویم شهدای ارتش-196

شهید روز، اسمعیل شعبانی

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(8)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(8)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(8)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(7)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(7)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(7)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(6)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(6)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(6)

کلام آفتاب-7

کلام آفتاب-7

برای مشاهده فایل صوتی کلیک کنید

تقویم شهدای ارتش-195

تقویم شهدای ارتش-195

شهید روز، دلاور عسکری

تقویم شهدای ارتش-194

تقویم شهدای ارتش-194

شهید روز، حسن خندان

وقتی عقاب ایرانی دم کرکس‌ها را چید

وقتی عقاب ایرانی دم کرکس‌ها را چید

یکی از عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار خود توانست دم کرکس‌های متجاوز را بچیند.

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(5)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(5)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(5)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(4)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(4)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(4)

نبردهای فانتوم-نبرد مروارید-3

نبردهای فانتوم-نبرد مروارید-3

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

کلام آفتاب-6

کلام آفتاب-6

برای مشاهده فایل صوتی کلیک کنید