گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

گزارش دوره آموزشی معارف

نصر بزرگ (10)

نصر بزرگ (10)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

معرفی کتاب : گردان های غیرسازمانی بلال

معرفی کتاب : گردان های غیرسازمانی بلال

معرفی کتاب

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (15)

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (15)

اسفند 1364 در غرب مریوان

وصیت شهید حبیب الله مصطفی زاده

وصیت شهید حبیب الله مصطفی زاده

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه شهید محمود پاک دوست

وصیت نامه شهید محمود پاک دوست

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

معرفی کتاب : چهره به چهره دریا

معرفی کتاب : چهره به چهره دریا

معرفی کتاب

معرفی کتاب : تلاش زندگی

معرفی کتاب : تلاش زندگی

معرفی کتاب

آغاز دوره معارف جنگ در دانشگاه افسری امام علی(ع)

آغاز دوره معارف جنگ در دانشگاه افسری امام علی(ع)

با حضور امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش

تخلیه مجروح توسط نیروی هوایی در دفاع مقدس

تخلیه مجروح توسط نیروی هوایی در دفاع مقدس

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

نصر بزرگ (9)

نصر بزرگ (9)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (14)

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (14)

اسفند 1364 در غرب مریوان

تقویم شهدای ارتش-206

تقویم شهدای ارتش-206

شهید روز، مرتضی توکلی

نصر بزرگ (8)

نصر بزرگ (8)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (13)

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (13)

اسفند 1364 در غرب مریوان

تقویم شهدای ارتش-205

تقویم شهدای ارتش-205

شهید روز، ابراهیم یاری

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید نامجو حسن رود انزلی

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید نامجو حسن رود انزلی

اجرای آموزش معارف جنگ

دیکوی ضد اژدر

دیکوی ضد اژدر

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

تقویم شهدای ارتش-204

تقویم شهدای ارتش-204

شهید روز، جهانبخش دولت آبادی

نصر بزرگ (7)

نصر بزرگ (7)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس