banner

مشاور فرهنگی هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در مراسم بزرگداشت آزادسازی سوسنگرد در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

مهم‌ترین اتفاق در آن زمان که معادلات جنگ سوسنگرد را تغییر داد صدور فرمان امام خمینی(ره) بود که «بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد شود.» یگانهایی از نیروی زمینی ارتش، بهمراه نیروهای مردمی در اقدامی سریع فردای همان روز سوسنگرد را آزاد کرده که از موفقیت های مهم و اثر گذار ارتش در طول جنگ تحمیلی می باشد.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign