banner

به میزبانی دانشگاه شهید ستاری آغاز شد؛ بیست و دومین دوره نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

بیست و دومین دوره نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی؛ با حضور امیر سرتیپ ناصرآراسته رییس گروه معارف جنگ شهید صیاد شیرازی و امیر سرتیپ هادیان جانشین فرماندهی نیروی هوایی و جمعی از فرماندهان دفاع مقدس بمدت ۱۰روز در دانشگاه هوایی شهید ستاری شروع شد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی دانشجویان با فرهنگ […]

بیست و دومین دوره نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی؛ با حضور امیر سرتیپ ناصرآراسته رییس گروه معارف جنگ شهید صیاد شیرازی و امیر سرتیپ هادیان جانشین فرماندهی نیروی هوایی و جمعی از فرماندهان دفاع مقدس بمدت ۱۰روز در دانشگاه هوایی شهید ستاری شروع شد.

هدف از برگزاری این دوره آشنایی دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال تجربه فرماندهان دفاع مقدس به نسل جدید نیروی هوایی است.

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign