پرسش و پاسخ هفته

پرسش و پاسخ هفته

بزرگترین مرز آبی که در دریای عمان و خلیج فارس وجود دارد، به طول دوهزار کیلومتر متعلق به ایران است. دریا به خاطر اینکه ارزان­ترین راه تجارت می­باشد و راه اقتصادی صادرات و واردات است، بسیار بااهمیت می­باشد و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب­های بین­المللی و آب­هایی که متعلق به ایران است، وظیفه نیروی دریایی است. قدرت ما نشانه تعرض نیست، قدرت دفاع است و نشان­دهنده اقتدار سیاسی و توان علمی ـ صنعتی است، ما باید پرچم­مان را در اقیانوس هند و دریای مدیترانه و سواحل لبنان و سواحل لیبی به اهتزاز دربیاوریم و واحدهای جنگی ما در آنجا دیده شوند. چون نیروی دریایی ما حافظ منافع این کشور در دریا است و هرجا جمهوری اسلامی در دریا حضور دارد، نیروی دریایی راهبردی ما باید حافظ و مدافع این حضور باشد. پس تا وقتی که در مدار 10درجه در شمال جزایر ماداگاسکار در اقیانوس هند و در دریای عمان و سایر آب­ها که تردد کشتی­رانی در دنیا وجود دارد و ممکن است کشتی­های تجاری و نفت­کش­های ما مورد تعرض قرار بگیرند، کشتی­های جنگی یا ناوهای ما باید در آنجا حضور داشته باشند. در این موارد یک ناوگروه از یک ناوتیپ اعزام می­شود. این ناوگروه شامل ناوشکن­ها و ناوهای پشتیبانی و ناو پاسیور است که در زمان تعرض و تعدی درحقیقت واکنش سریعی دارند و باید حافظ منافع ما در آب­های آزاد باشند. کما اینکه دزدان دریایی سومالی در چند مورد که کشتی­های تجاری کشورهای دیگر را هم چپاول می­کردند، ایران دخالت می­کند و این دزدان را دستگیر می­نماید. لذا همراه کشتی­های تجاری ناوهای جنگی ما حرکت می­کنند و مأموریت خود را انجام می­دهند.


بایگانی پرسش و پاسخ هفته
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده