با توجه به آمار تسلیحات کم ارتش ایران در پایان جنگ، علی‌الخصوص نسبت به تعداد جنگ‌افزارهای عراق، آیا نمی‌توان گفت که آتش‌بس به نفع ایران بوده و در صورت ادامه جنگ آینده خوبی در انتظارمان نبود؟

با توجه به آمار تسلیحات کم ارتش ایران در پایان جنگ، علی‌الخصوص نسبت به تعداد جنگ‌افزارهای عراق، آیا نمی‌توان گفت که آتش‌بس به نفع ایران بوده و در صورت ادامه جنگ آینده خوبی در انتظارمان نبود؟

این مطلب صحیح است که به دلیل تحریم¬های تسلیحاتی، نیروهای رزمنده ایران با محدودیت¬های زیادی از نظر ابزار جنگی روبرو بودند و از طرف دیگر واگذاری بی‌دریغ سلاح و جنگ¬افزارهای مختلف به عراق آمار تسلیحات ارتش بعث را بالا برده بود. لیکن تداوم جنگ برای ارتش بعث و کسب پیروزی با استفاده از سلاح¬های فراوان موجود برای نیروهای ارتش بعث که هشت سال روحیه شجاعت، سخت¬کوشی، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام را در عملیات¬های مختلف تجربه کرده بودند، کار سهل و آسانی نبود و باید دانست که ابزار جنگی همیشه حرف اول را نخواهد زد و مسئله بعد اینکه ایران تنها آتش¬بس را نپذیرفته بود، بلکه قطعنامه 598 را پذیرفته بود که خواسته¬های ایران در آن تا حدود زیادی لحاظ شده بود و ضرورتاً آتش¬بس را هم که یکی از بندهای قطعنامه بود پذیرفت.
بهرحال، گروهی از کارشناسان سیاسی و نظامی در آن زمان و هم اکنون هم معتقدند که پذیرش قطعنامه در آن زمان به نفع ایران بوده است.


بایگانی پرسش و پاسخ هفته
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده