تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (54)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

عملیات والفجر9 (14)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-15

احداث خاكريزهاي جديد و آماده شدن براي عمليات

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (53)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

عملیات والفجر9 (13)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-14

توسعه و گسترش سر پل ها در لشكر21 حمزه

نماهنگ نیروی دریایی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

تیمسار خلبان منوچهر محققی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (52)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

عملیات والفجر9 (12)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-13

احداث تونل در منطقه كانال هندلي

مصاحبه امیر دربندی

روایتی از فتح‌الفتوح عملیات‌های دفاع مقدس/ «طریق‌القدس» تبلور هم‌افزایی و وحدت نیرو‌های مسلح است

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (51)

بخش یکم - تشریع وقایع

عملیات والفجر9 (11)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-12

عمليات كانال هندلي

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی حسن رود

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ در پادگان ثامن الائمه مشهد( تیپ 722)

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش و تربیت تکاور واکنش سریع پادگان شهید شبان نزاجا

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع)

اجرای آموزش معارف جنگ

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (50)

بخش یکم - تشریع وقایع