تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (49)

بخش یکم - تشریع وقایع

گزارش دوره آموزشی معارف برای دانشجویان نخبگان کشوری

گزارش دوره آموزشی معارف

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(47)

بخش یکم - تشریع وقایع

عملیات والفجر9 (7)

اسفند 1364 در غرب مریوان

آموزشهای معارف جنگ را در مرکز آموزش شهید علیرضا اشرف گنجویی (۰۵ کرمان )

آموزشهای معارف جنگ را در مرکز آموزش

از سپتون تا شلمچه-8

دفاع سرسختانه و ايثارگرانه لشكر21

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

عملیات والفجر9 (6)

اسفند 1364 در غرب مریوان

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(45)

بخش یکم - تشریع وقایع

عملیات والفجر9 (5)

اسفند 1364 در غرب مریوان

عملیات والفجر9 (4)

اسفند 1364 در غرب مریوان

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید گنجویی(05) کرمان

اجرای آموزش معارف جنگ

از سپتون تا شلمچه-4

دفاع از پل كرخه تا شوش و تثبيت دشمن

روایتگری عملیات آزادسازی سوسنگرد برای کارکنان ناجا استان سیستان و بلوچستان

روایتگری عملیات آزادسازی سوسنگرد

عملیات والفجر9 (2)

اسفند 1364 در غرب مریوان

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزشو تربیت 08 خاش

آموزش معارف جنگ

عملیات والفجر9 (1)

اسفند 1364 در غرب مریوان

گرامیداشت سالروز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

برابر گزارش رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در منطقه جنوب شرق کشور امیر سرتیپ2 جانباز پرویز...