یاد ایام (13)

پدافند هوایی و عملیات مرصاد (بخش سوم) چالاکی این نیست که دستگاهش را ببندد، پشت یک دستگاه و جایی ببرد...

یاد ایام (12)

پدافند هوایی و عملیات مرصاد (بخش دوم) در این عملیات، در سایت قبلی (چوار) دو تا هواپیمای ساقط شده و...

یاد ایام (10)

تشکیل قرارگاه رعد و برپایی عملیات والفجر8 )بخش دوم) از همه مهمتر این بود که قرار شد سایتهای هاوک را...

یاد ایام (9)

شهید بابایی و شهید ستاری آنچه که در این دو عملیات بر سرشان آمده بود را برای من تعریف کردند....

یاد ایام (6)

همان روز یک کامیون خاور اجاره کردم و کلیه وسایل منزل را بدون بستهبندی داخل کامیون ریختم و به تهران...

یاد ایام (5)

اصابت اولین موشک ضد رادار عراق به سایت هاوک در آن عملیات، واقعه خیلی تلخی در سایت هاوک بدر داشتیم....

یاد ایام (4)

نقش پدافند هوایی در عملیات بیتالمقدس در عملیات بدر و خیبر، پدافند هوایی ناموفق بود. اما در والفجر8 پدافند هوایی...

یاد ایام (3)

نقش پدافند هوایی در عملیاتهای دفاع مقدس از روز اول در جنگ بودم از همان روز اول دوران دفاع مقدس،...

یاد ایام (3)

نقش پدافند هوایی در عملیاتهای دفاع مقدس از روز اول در جنگ بودم از همان روز اول دوران دفاع مقدس،...

یاد ایام (2)

نقش پدافند هوایی در پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص نقش پدافند هوایی در پیروزی انقلاب، ما مواردی داریم که میخواهیم...

یاد ایام (1)

زندگی نامه و خاطرات امیر سرتیپ براتعلی غلامی معرفی مؤلفین رضا جهانفر در سال 1357 در شهرستان تنکابن متولد شد....

از نوهد تا خرمشهر(بخش پایانی)

اسامی همرزمان بسیار دلم میخواهد همه آنهایی که با هم بودیم و در تحقّق پیروزی نقش دارند به یاد بیاورم،...

از نوهد تا خرمشهر(43)

جالیز هندوانه در منطقه عملیاتی دارخوین مستقر بودیم و حالت پدافندی داشتیم. تصمیم بر این بود که به زودی در...

از نوهد تا خرمشهر(42)

خاطره یک جفت پوتین در موقعیّت تنگ چزابه بودیم. گروهانهای پیاده در خطّ مقدّم و ستاد گردان پشت سر گروهانها...

از نوهد تا خرمشهر(41)

پشتیبانی واحدها لازم است کمی در مورد پشتیبانی گردان151 دژ خرّمشهر صحبت کنم. قبل از شروع جنگ، رکن چهارم و...

از نوهد تا خرمشهر(40)

سپاه خرمشهر و محمد جهانآرا نیروهای سپاه خرّمشهر زیاد نبودند. سپاه تازه پا گرفته بود و فرمانده آن جهانآرا بود....

از نوهد تا خرمشهر(39)

پادگان دژ خرمشهر پادگان دژ خرّمشهر در راستای سیاست­های دفاعی کشور در سال 1349 شروع شد و بعد از دو...

از نوهد تا خرمشهر(38)

فرماندهان گردان151 دژ خرمشهر(ادامه) من برای سنگر فرماندهی گردان سربازی به اسم «بایرامعلی بهلولزاده» تعیین نمودم. او سرباز زرنگ و...

از نوهد تا خرمشهر(37)

فرماندهان گردان151 دژ خرمشهر - سرگرد چهارمحالی روزی که به گردان151 دژ خرّمشهر منتقل شدم، سرگرد چهارمحالی را در گردان...