دفاع از خرمشهر (18)

حرکت به سمت خرمشر روزی صبح زود، پس از خداحافظی با خانواده¬ام، به همراه جوانان شهرمان و با همان مینی¬بوس...

آموزش معارف جنگ دانشجویان سال سوم دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی دوره 19آموزش نظری هیئت معارف جنگ جهت دانشجویان سال سوم دانشگاه علوم...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (54)

حجم آتش غیر ضروری واکاوی تخصصی جنگ در بخش توپخانه نشان می دهد که استفاده از آتش توپخانه به عنوان...

دفاع از خرمشهر (2)

مأموریت در خرمشهر

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (53)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

وصیت نامه شهید ایرج میرمحمدحسینی اصفهانی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید علی جان آذرپیرا

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید محمدرضا بنادکوکی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید ساجدین بیخیال کپورچالی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید ابراهیم آقابابائی بنی

برای مشاهده کلیلک کنید

وصیت نامه شهید علی رفیعی دولت آبادی

برای مشاهده کلیلک کنید

وصیت نامه شهید حسن آقاکثیری

برای مشاهده کلیلک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (40)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

وصیت نامه شهید یوسفعلی مددی

برای مشاهده کلیلک کنید

دکتر بُدو (30)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (37)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (36)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

روایتگری از سیره شهدا توسط رئیس گروه هیئت معارف جنگ استان سیستان و بلوچستان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (24)

بخش دوم: نیروی هوائی ارتش در عملیات والفجر 8

شهید سرلشکر حسین لشکری، سیدالاسرای آزادگان

شهید سرلشکر حسین لشکری