معرفی کتاب – افسر مخابرات، خاطرات سرهنگ مخابرات امیر قلی زارع

این کتاب توسط سرهنگ مخابرات امیر قلی زارع، به تحریر در آمده و توسط سرتیپ ستاد نجاتعلی صادق گویا ویراستاری...

معرفی کتاب – و خدا خرمشهر را آزاد کرد

کتاب و خدا خرمشهر را آزاد کرد جلد22 از مجموعهی «تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی...

معرفی کتاب – هفتاد سال خاطرات سرتیپ ستاد بهروز سلیمان جاه

کتاب هفتاد سال خاطرات سرتیپ ستاد بهروز سلیمان جاه ، تدوین هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و...

معرفی کتاب – حقیقت مقاومت

کتاب حقیقت مقاومت جلد 32 از مجموعهی« تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش، تألیف امیر...

معرفی کتاب – اطلاعیه های ارتش جمهوری اسلامی ایران

جلد اول کتاب «اطلاعیه های ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس» به اهتمام ادارۀ تبلیغات و انتشارات...

معرفی کتاب:بر فراز آسمان ها – جلد 8 از مجموعه‏ ی “تقویم تاریخ دفاع مقدس”

كتاب برفراز آسمانها جلد هشتم از مجموعه ‏ي «تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش، انتشارات...

معرفی کتاب:والفجر9- جلد 66 از مجموعه‏ ی “تقویم تاریخ دفاع مقدس”

کتاب والفجر-9 جلد 66 از مجموعهی« تقويم تاريخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش، تألیف امیر سرتیپ...

معرفی کتاب: دژ خرمشهر، سرهنگ علیرضا پور بزرگ

در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد یگانها و نیروهای زیادی بودهایم که جانانه در مقابل دشمن ایستادند و حماسه...

معرفی کتاب: پیروزی خون بر شمشیر در محرم – جلد بیست و هفتم از مجموعه‏ ی “تقویم تاریخ دفاع مقدس”

کتاب پیروزی خون بر شمشیر در محرم جلد 27 از مجموعهی« تقویم تاریخ دفاع مقدس» مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نیروی...