سپهبد قرنی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

نصر بزرگ (35)- قسمت پایانی

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (40)

اسفند 1364 در غرب مریوان

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (39)

اسفند 1364 در غرب مریوان

چهره به چهره دریا-19

زندگینامه و خاطرات ناخدایکم کوروش بایندر

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (38)

اسفند 1364 در غرب مریوان

چهره به چهره دریا-18

زندگینامه و خاطرات ناخدایکم کوروش بایندر

نصر بزرگ (32)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (57)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(9)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(9)

تقویم شهدای ارتش-196

شهید روز، اسمعیل شعبانی

کلام آفتاب-3

برای مشاهده فایل صوتی کلیک کنید

فرازهایی از پیام حضرت امام در اسفند 1367

فرازهایی از پیام امام

اجرای آموزش معارف جنگ درمرکز آموزش شهید خضرایی نیروی هوایی

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

شهید لشکری

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

آموزش معارف جنگ در مرکز شهید گنجویی کرمان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...