پژواکی از خاطره ها (45)

سرهنگ پياده فریدون مدیرپور در مرداد ماه سال 1332 در شهرستان مراغه متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را تا...

پژواکی از خاطره ها (44)

سرهنگ خلبان مهدي مدرسی در خرداد ماه 1333 در شهر تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (43)

سرتیپ2 خلبان ابراهیم محمدزاده در شهریور ماه 1332 در شهر تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان...

پژواکی از خاطره ها (41)

سرهنگ پياده قاسم کريمي در تير ماه سال 1335 در شهرستان گرمسار متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (39)

سرهنگ پياده مسعود علي قنبري در شهريور ماه سال 1336 در شهر مقدّس مشهد ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي...

پژواکی از خاطره ها (37)

سرهنگ پياده بابامحمد قاسمي در آبان ماه سال 1321 در شهرستان اسفراين ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي را در...

پژواکی از خاطره ها (34)

سرهنگ پياده عباس طلانشان در فروردين سال 1319 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را...

پژواکی از خاطره ها (33)

سرتيپ2 محمد طبسي در ارديبهشت سال 1319 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (32)

سرتيپ2 علي صديق زاده در سال 1320 در شهرستان مهريز يزد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در يزد...

پژواکی از خاطره ها (31)

سرهنگ پياده جعفر صادقي زاده در آذر ماه 1316 در شهرستان مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (30)

سرتيپ2 (توپخانه) ستاد منوچهر صابريان در آذر ماه 1320 در شهرستان مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (29)

آقاي نخست وزير با توضيحات گروهبان طاهري دست در گردن من انداخت و در حالي كه گريه مي كرد گفت:...