ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (53)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

حصرشکنان-50

اسناد و تصاویر-9 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

حصرشکنان-49

اسناد و تصاویر-8 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

حصرشکنان-48

اسناد و تصاویر-7 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

حصرشکنان-47

اسناد وتصاویر-6

حصرشکنان-46

اسناد و تصاویر-5

حصرشکنان-45

اسناد و تصاویر-5 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

حصرشکنان-44

اسناد و تصاویر-4 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

حصرشکنان-43

اسناد و تصاویر-3

حصرشکنان-42

جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

حصرشکنان-41

اولین یاوران انقلاب در ارتش اسامی تعدادی از افسران انقلابی آن دوران که در پادگانها علیه شاه فعالیت داشته و...

حصرشکنان-40

پيامدهاي شكسته شدن محاصره آبادان حضرت امام(ره) به­عنوان فرماندهی کل قوا، یکی از عوامل افزایش توان دفاعی را در سایهی...

حصرشکنان-38

نتایج عملیات ثامنالائمه(ع) در این عملیات، نیروهای دشمن در منطقه عملیات شرق رودخانه، منهدم و اسیر شدند یا به غرب...

حصرشکنان-38

عراقيها غافلگير شده و درهم شكسته شدند و خطوط پدافندي آنها بهسرعت شروع به فروريختن كرد. بغداد در پاسخ به...

حصرشکنان-36

شرح عملیات بهدليل ناآراميهايي كه در ماههاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق گنبد و سپس كردستان روي داده بود،...

حصرشکنان-36

چرايي انتخاب منطقه عمومي آبادان منطقه عملیاتی ثامنالائمه(ع) در شرق رودخانه کارون و در حد فاصل شمال شهر آبادان و...

حصرشکنان-32

براساس مستندات موجود، چنين استنباط مي¬شود كه سپاه به¬دليل نوپا بودن و نداشتن عده و شاكله مشخص و همچنين در...

پژواکی از خاطره ها (35)

سرهنگ پياده مهدي فرمنش در سال 1315 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را همان...

حصرشکنان-33

صدّام برای کمرنگ کردن اثرات ناکامیهای نیروهای مسلح عراق، انصراف از ادامه تلاش برای اشغال آبادان را اقدامی آگاهانه و...