ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (53)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

دکتر بُدو (39)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (48)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

وصیت نامه شهید محمود نارنجی فتیده

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید ماشاءاله نورالهیان

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (46)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (43)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

وصیت نامه شهید ساجدین بیخیال کپورچالی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید ابراهیم آقابابائی بنی

برای مشاهده کلیلک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (42)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

وصیت نامه شهید حسن آقاکثیری

برای مشاهده کلیلک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (40)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (37)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-47

از نگاه او(24)

بازرسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح در سال 1371 و 1372 به ریاست سرتیپ علی صیادشیرازی و همکاران انتخاب...

دکتر بُدو (5)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-42

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (27)

بر اساس برخی اسناد و مدارک موجود، در عملیات فتحالمبین مجموعاً حدود 350هزار گلوله از کالیبرهای زیر تیراندازی و مصرف...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (26)

13- دستاوردها و نتایج عملیات فتحالمبین: - آزادسازی2500 کیلومترمربع از خاک جمهوری اسلامی، شامل دهها بخش و روستا، سایت 4...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (25)

11 – نقاط برجسته و نقاط ضعف توپخانه در عملیات فتحالمبین: الف – نقاط برجسته - توپخانۀ فتحالمبین به نحو...