حصرشکنان-50

اسناد و تصاویر-9 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

حصرشکنان-49

اسناد و تصاویر-8 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

حصرشکنان-48

اسناد و تصاویر-7 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

حصرشکنان-47

اسناد وتصاویر-6

حصرشکنان-46

اسناد و تصاویر-5

پژواکی از خاطره ها (46)

با آغاز تك به اين سنگرها عمليات كشف شد. يعني دشمن از خواب بيدار شده، ليكن فرصت و زمان دفاع...

حصرشکنان-45

اسناد و تصاویر-5 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

حصرشکنان-44

اسناد و تصاویر-4 جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

حصرشکنان-43

اسناد و تصاویر-3

حصرشکنان-42

جهت مشاهده اسناد و تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

پژواکی از خاطره ها (42)

سرهنگ زرهي غلامحسين لرزائي در ارديبهشت ماه سال 1325 در شهرستان سرخس پا به عرصه وجود نهاد. تحصيلات ابتدايي و...

حصرشکنان-41

اولین یاوران انقلاب در ارتش اسامی تعدادی از افسران انقلابی آن دوران که در پادگانها علیه شاه فعالیت داشته و...

حصرشکنان-40

پيامدهاي شكسته شدن محاصره آبادان حضرت امام(ره) به­عنوان فرماندهی کل قوا، یکی از عوامل افزایش توان دفاعی را در سایهی...

حصرشکنان-38

نتایج عملیات ثامنالائمه(ع) در این عملیات، نیروهای دشمن در منطقه عملیات شرق رودخانه، منهدم و اسیر شدند یا به غرب...

حصرشکنان-38

عراقيها غافلگير شده و درهم شكسته شدند و خطوط پدافندي آنها بهسرعت شروع به فروريختن كرد. بغداد در پاسخ به...

حصرشکنان-36

شرح عملیات بهدليل ناآراميهايي كه در ماههاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق گنبد و سپس كردستان روي داده بود،...

پژواکی از خاطره ها (36)

سرتیپ2 محمد فرمنش در شهریور ماه 1330 در شهرستان راور متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در همان شهرستان و تحصیلات...

حصرشکنان-36

چرايي انتخاب منطقه عمومي آبادان منطقه عملیاتی ثامنالائمه(ع) در شرق رودخانه کارون و در حد فاصل شمال شهر آبادان و...

حصرشکنان-32

براساس مستندات موجود، چنين استنباط مي¬شود كه سپاه به¬دليل نوپا بودن و نداشتن عده و شاكله مشخص و همچنين در...

پژواکی از خاطره ها (35)

سرهنگ پياده مهدي فرمنش در سال 1315 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را همان...