تقویم شهدای ارتش-181

شهید روز، جمشید اصغری

قائله کردستان – امیر هاشمی – قسمت دوم

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

امیر هاشمی-شهید صیاد و قائله کردستان -قسمت اول

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

عرصه سیمرغ-7

برای دانلود فایل صوتی کلیک کنید

روزهای پر فراز و نشیب (4)

زندگینامه رزمنده جانباز محمد ابراهیم مسلمی از 1322 تا 1366

روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ (4)

خاطرات سرتیپ2 پیاده ستاد رحمان اکبر آبادی از سال 1340 تا 1393

روزهای پر فراز و نشیب(3)

زندگینامه رزمنده جانباز محمد ابراهیم مسلمی از 1322 تا 1366

روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ (3)

خاطرات سرتیپ2 پیاده ستاد رحمان اکبر آبادی از سال 1340 تا 1393

مروری بر چگونگی بازگشت آزادگان به کشور

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

عرصه سیمرغ-6

برای دانلود فایل صوتی کلیک کنید

روایت گری از سیره شهدا

سرهنگ غلامحسین زرگر، رئیس گروه استانی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در سیستان و بلوچستان در مورخه...

نبردهای فانتوم-22

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

روزهای پر فراز و نشیب (2)

زندگینامه رزمنده جانباز محمد ابراهیم مسلمی از 1322 تا 1366

روزهای پر فراز و نشیب (1)

زندگینامه رزمنده جانباز محمد ابراهیم مسلمی از 1322 تا 1366

روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ (2)

خاطرات سرتیپ2 پیاده ستاد رحمان اکبر آبادی از سال 1340 تا 1393

روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ (1)

خاطرات سرتیپ2 پیاده ستاد رحمان اکبر آبادی از سال 1340 تا 1393

عملیات آزاد سازی پاوه

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

تقویم شهدای ارتش-180

شهید روز، ابوطالب کمالی

تقویم شهدای ارتش-179

شهید روز، شهرام امیری سامانی

معرفی کتاب: روزهای پر فراز و نشیب

کتاب «روزهای پر فراز و نشیب» ازجمله کتاب‌هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...