فرمانده بی نشان میدان

شهید عباس بابایی

تقویم شهدای ارتش-124

شهید روز، ابراهیم باعثی

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش 08 نزاجا در خاش

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش

تقویم شهدای ارتش-123

شهید روز، اکبر زارع پیشه

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید گنجوئی کرمان(05)

معارف جنگ در مرکز آموزش

تقویم شهدای ارتش-122

شهید روز، اسمعیل کیانی

تقویم شهدای ارتش-121

شهید روز، احمد عرب کرمانی

تقویم شهدای ارتش-120

شهید روز، احمدعلی چپقلو

آموزش معارف جنگ در مرکز اموزش شهید گنجوئی(05) کرمان

معارف جنگ در مرکز اموزش شهید گنجوئی

اجرای آموزش معارف جنگ در پایگاه پدافند هوایی شهدای سوباشی همدان

آموزش معارف جنگ در پایگاه پدافند هوایی

ارتش در اینه رسانه ها

شهید بهرام آریافر یکی از فرماندهان ارتشی ژاندارمری بود که نقش مهمی در دفاع مقدس داشت.

خلبان شهید حسن طالب مهر

شهید حسن طالب مهر

تقویم شهدای ارتش-118

شهید روز، جعفر معمارزاده

تقویم شهدای ارتش-117

شهید روز، ابوالفضل حسن زاده اوغانی

آموزش 05 کرمان

آموزشی کرمان

تقویم شهدای ارتش-116

شهید روز، امیر ساینی محمدزاده همتی

صیاد عشق-8

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01