بازخوانی جنگ تحمیلی (93)

سال 1363 (2) صحبت بعدی من از عملیاتی است که تدبیر آن توسط جناب سرهنگ علی صیادشیرازی (فرماندهی نزاجا) ارائه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (34)

آتش به جای خون اولین عملیات اجرا شده در سال 1362 عملیات والفجر1 بود. همانی که برادران پاسدار میگویند: «ارتش...

بازخوانی جنگ تحمیلی (32)

مجسم کنید اگر میخواستیم این همه نیرو را فقط به صورت راهپیمایی و نه جنگ و نه بمباران از تپههای...

بازخوانی جنگ تحمیلی (30)

فقط در مردادماه 1361 از مرزهای مذکور جمعاً 1365 دستگاه تریلر و خودرو سنگین مهمات و تجهیزات را وارد انبارهای...

بازخوانی جنگ تحمیلی (25)

بنابراین، ملاحظه میکنید که فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ توپخانه علی صیادشیرازی کاملاً و با برنامه وارد مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (21)

در اتاق جنگ بعد از خبر شهادت جناب سرهنگ خلبان منصور وطنپور، سکوت و بهتی برقرار شد. به من که...

بازخوانی جنگ تحمیلی (10)

فرمانده نیروی زمینی سرلشکر ولیالله فلاحی بود که میگفت: «این آقای خلخالی حکم جلب من توی جیبش هست و هر...

بازخوانی جنگ تحمیلی (8)

خاطره دیگرم که باز هم بگویم از شخص دیگری نخواهید شنید و در جایی نخواهید خواند، مربوط به شب22 بهمن...