عبور از سيروان (13)

اوضاع امنيتي پاوه غروب روز سوم دي ماه سال 58 گردان 111 محل را ترك و گردان 139 با دو...

بازخوانی جنگ تحمیلی (55)

تصاویر نمونهای از فعالیت و دخالت شورا در انتخاب فرماندهان – 8/10/1358...

عبور از سيروان (12)

بر روي كليان غربي هتل جلب سياحان قرار گرفته بود كه موقعيت و چشمانداز زيبايي داشت. ساختمان فرمانداري، گروهان ژاندارمري...

بازخوانی جنگ تحمیلی (53)

جانشین معاونت عملیات و اطلاعات شدم در تاریخ 12/7/1366، مسئولیت مدیریت اطلاعات نزاجا را به جناب سرهنگ چرخکار واگذار کردم....

عبور از سيروان (10)

كمين در قوريقلعه[1] خودروهاي ستون وارد درة قوريقلعه و پيچ بزرگ آن شده و تعدادي از آنها از مقابل قهوهخانه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (52)

«نامه آقای رضایی به حضرت امام مبنی بر استعفا به علت عدم همکاری با رئیسجمهور و... ارتشیها – نظر امام...

عبور از سيروان (9)

نيت كلي و هدف درازمدت احزاب مخالف براي افرادي كه تا حدودي بينش سياسي داشتند معلوم بود اما اينكه آيا...

بازخوانی جنگ تحمیلی (51)

فرماندهی جدید نزاجا (4) فرماندهان پیشنهاد داشتند که از ادامه تلاش و حملات مکرر در این منطقه خودداری شود و...

عبور از سيروان (8)

در پادگان صالح آباد چند روزي به منظور حاضر به كار كردن خودروها و فراهم شدن مقدمات حركت به پاوه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (50)

جنگیدن تا آخرین توان و نرسیدن به هدف موجب شد که برادر محسن رضایی طی نامهای تقاضای صد دستگاه تانک،...

عبور از سيروان (7)

مرحلة اول مأموريت گردان 139 در پاوه حدود يك ماه پس از رجعت گردان 139 از سقز، زمزمة اعزام براي...

بازخوانی جنگ تحمیلی (48)

فرماندهی جدید نزاجا بالأخره مشکل مسئولان نظام در مورد فرماندهی نیروی زمینی ارتش حل شد. در مورخ 24/4/1365، با حکم...

عبور از سيروان (5)

اوضاع پاوه (4) روز پنجشنبه يكم شهريور روز بحراني پاوه بود. بر اثر تهاجم شديد دشمن نيروهاي سپاه از تپههاي...

عبور از سيروان (3)

دكتر چمران در پناه آتش نيروهاي پاسگاه، به طرف پايگاه پاسداران (ساختمان سابق ساواك) حركت كرده و در آنجا مستقر...

عبور از سيروان (2)

با پيروزي انقلاب اسلامي منافع و اقتدار اينگونه افراد به خطر افتاده و فرصتي براي اعلام وجود دشمنان سنتي آنان...

بازخوانی جنگ تحمیلی (45)

سال 1365 (2) من از ستواندومی ویژگیهای مثبت و منفی فرماندهانم را یادداشت و به آنها دقت میکردم. از بدو...

بازخوانی جنگ تحمیلی (44)

بیشتر از همه مسئولان، شخص فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ علی صیادشیرازی نگران و دلواپس خطوط جبههها بودند که بیشتر مناطق...

عبور از سيروان (1)

معرفي نويسنده: سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي در سال 1331 در شهرستان الشتر استان لرستان متولد شد. پنج سال اول...

بازخوانی جنگ تحمیلی (41)

سال 1364 قرارگاه جدید کربلا در شب 3/1/1364 در محل قبلی به نام قرارگاه کمیل افتتاح شد. از تیم ستادی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (40)

دغدغه اصلی یگانهای خودی در این عملیات عبور از موانعی بود که ارتش عراق بر سر راه آنان قرار داده...