دفاع از خرمشهر (3)

تلاش دشمن برای ورود به شهر بعثی¬ها در روز نهم مهرماه برای ورود به خرمشهر عملیات جدیدی را در منطقه...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (54)

حجم آتش غیر ضروری واکاوی تخصصی جنگ در بخش توپخانه نشان می دهد که استفاده از آتش توپخانه به عنوان...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (52)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

وصیت نامه شهید حمید رضا افشار

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (50)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

وصیت نامه شهید علی اصغر آریاچهر

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (47)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

دکتر بُدو (35)

خاطراتی از علما و فرماندهان

وصیت نامه شهید ساجدین بیخیال کپورچالی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید ابراهیم آقابابائی بنی

برای مشاهده کلیلک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (42)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

دکتر بُدو (29)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

دکتر بُدو (25)

بهیار وظیفه جنگید تا شهید شد در تاریخ 11شهریور 1360 در جریان حمله به تپه ی سبز به من اطلاع...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (33)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-40

عبور از سيروان (90)

نتيجة تجزيه و تحليل عملیات در سطح گروه رزمي 139: بعد از خاتمه عملیات محمد رسول الله جلسه ای با...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (36)

عملیات آفندی تیپ2 لشکر88 (گروه رزمی161) در عملیات آفندی والفجر3 در منطقه غرب مهران 1. وضعیت: قرارگاه مشترک عملیات نجف...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (25)

تاریخچه و نقش گردان379 پدافند هوایی 23میلیمتری در دوران دفاع مقدس همزمان با شروع حمله عراق به ایران در 1...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (24)

تاریخچه و نقش گردان356 توپخانه 130میلیمتری در دوران دفاع مقدس گردان356 توپخانه در اول اردیبهشت 1362 با بکارگیری تعدادی از...

عبور از سيروان (52)

در ساعات اولية حركت نه تنها اوركت و لباسهاي همه كاملاً خيس شد، بلكه لباس زير هم خيس شد و...