دریاسالار (1)

دریاداردوم بازنشسته عبدالله معنویرودسری الف) وضعیت خدمتی: - ورود به ارتش: 1348 (نیروی دریایی) - بازنشستگی: 1380 - آخرین درجه:...

بازخوانی جنگ تحمیلی (49)

فرماندهی جدید نزاجا (2) مطلب سوم من در مورد فعالیتهای اخیر ارتش عراق بود. بمبارانهای شهرها و مناطق حساس و...

عبور از سيروان (6)

نقش هوانيروز در عمليات پاوه: نقش هوانيروز در جلوگيري از سقوط پاوه در مردادماه 58 و انهدام و متواري ساختن...

بازخوانی جنگ تحمیلی (47)

کنار گذاشتن جناب سرهنگ علی صیادشیرازی از فرماندهی نزاجا (2) روز دوشنبه 9/2/1365 به اتفاق جناب سرهنگ حسین حسنیسعدی و...

عبور از سيروان (4)

اوضاع پاوه (3) جملات زير نقل از دكتر چمران در جريان واقعة پاوه است: ـ با دريافت فرمان امام براي...

بازخوانی جنگ تحمیلی (46)

کنار گذاشتن جناب سرهنگ علی صیادشیرازی از فرماندهی نزاجا ما همکاران ستادی فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ علی صیادشیرازی در اوایل...

بازخوانی جنگ تحمیلی (43)

10- فرماندهان در پاسخ "چرا به هدف نرسیدیم"، عوامل متعددی را بیان داشتند. هر طرح حداقل باید بر اساس چهار...

بازخوانی جنگ تحمیلی (24)

عملیات والفجر8 بعد از اینکه لشکر81 زرهی از غرب به جنوب تغییر مکان داده شد تا برای عملیات (والفجر8) آماده...

بازخوانی جنگ تحمیلی (38)

سال 1363 به هر حال، سال 1363 را به دنبال همین ناکامی و نارساییهای سال قبل شروع کردیم. آقای هاشمی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (37)

قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) و عملیات خیبر (2) عملیات خیبر در ساعت 16:30 مورخ 3/12/1362، با دو قرارگاه عمده نجف (سپاه) و...

بازخوانی جنگ تحمیلی (36)

قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) و عملیات خیبر باز در کتاب خاطرات آقای رفسنجانی میخوانید: «پنجشنبه 22/10/1362 جلسه داشتیم. قرار شد درباره عملیات...

بازخوانی جنگ تحمیلی (33)

به هر حال، این اصرار و تأکید سپاه پاسداران بود بر اجرای عملیات و به قول سردار محسن رضایی در...

بازخوانی جنگ تحمیلی (29)

در حالی که نیروی هوایی و زمینی ارتش عراق از هر نظر آماده شدهاند، در کشور ما فرماندهی کل قوا...

بازخوانی جنگ تحمیلی (28)

ما در اصول طرحریزی نظامی همیشه توان بیشتری را برای تلاش اصلی منظور میکنیم و یا در پدافند برای منطقه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (27)

شرحی درباره ارتش عراق در ارتش عراق، سازمان و اصول و قواعد اساسی رزم برگرفته از دکترین انگلیسها و غربی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (26)

من اعتقاد دارم که نسلهای جدید از نظر زمانی با جنگ فاصله گرفتهاند و امروز بحثهایی که میشنویم مؤید آن...

بازخوانی جنگ تحمیلی (24)

خدمت در قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب در تهران روزها در مدیریت اطلاعات و مدیریت عملیات، هر دو حضور پیدا...

بازخوانی جنگ تحمیلی (23)

در خرمشهر وضع به گونهای دیگر بود. ابتدا ناخدا جوادی، بعد جناب سرهنگ حسن رضوی فرمانده ناحیه ژاندارمری، بعد جناب...

بازخوانی جنگ تحمیلی (22)

مأموریت در لشکر92 زرهی در آغاز جنگ (2) یکی دیگر از این خاطرهها، مربوط به حمله تیپ1 لشکر92 زرهی تقویت...

بازخوانی جنگ تحمیلی (20)

آغاز جنگ تحمیلی(4) با نگاهی به موارد هشتگانه چنین به نظر میرسد که باید طرح ابوذر و مسئولان آن را...