اینجا کسی نیست؟!(23)

رمانی بر اساس زندگی شهید امیر سرلشکر خلبان خالد حیدری فصل نهم...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-106 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - حضور در میدان های خطر: آنچه...

عبور از سيروان (27)

حمله هوايی ارتش عراق به محور جوانرود در آن ايام سرگرد اسدالله دهقان فرمانده گردان به ستاد تيپ در خرمآباد...

عبور از سيروان (26)

پاكسازي دشه و درهتين (3) روزهاي بعد متوجه شدم يكي از افراد مورد نظر ايشان آقاي خورشيدي است كه از...

دریاسالار (11)

رابطه ارزشهاي اخلاقي و باورهاي ديني ارزشهاي اخلاقي مورد تأييد اسلام مبتني بر جهانبيني اسلامي و باورهاي ديني است. در...

عبور از سيروان (24)

تصرف ارتفاع نورياب جلسة افراد بومي كه با لهجة هورامي با هم صحبت ميكردند و با لباسهاي محلي و برنوهاي...

خاطره ای از سرهنگ زرهی ستاد امرالله شهبازی فرمانده تیپ 2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی

ولی تیپ با همین نیروی کم توانست سرپلی به عمق یک کیلومتر و طول 10 کیلومتر در قسمت غرب رودخانه...

عبور از سيروان (23)

تصرف ارتفاع نورياب در حدود 4 كيلومتري غرب پاوه در مجاورت روستاي نورياب رشته ارتفاعي قرار گرفته كه از سمت...

دریاسالار (10)

معنویت در هشت سال دفاع مقدس امیرالمؤمنین علی(ع) میفرماید: " إِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ...

دریاسالار (8)

اهميت خليج فارس و تنگه هرمز براي امنيت ملي ايران (2) با نگاهي مختصر به جايگاه انرژي در تأمين امنيت...

عبور از سيروان (20)

ستون كشي به پاوه و تعويض گردان 182 سرانجام نواقص خودرويي برطرف و با دريافت قول مساعد براي پشتيباني بالگرد...

دریاسالار (7)

اهميت خليج فارس و تنگه هرمز براي امنيت ملي ايران خليج فارس به عنوان يك راه آبي و دريايي از...

بازخوانی جنگ تحمیلی (61)

تصاویر (7) نمونهای از وضع آموزش واحدها در لشکر1 پیاده مرکز – بهمن 1358...

عبور از سيروان (18)

تعويض گردان از پاوه در مدت سه ماه مأموريت گردان، افراد يگان ما به علت كمبود امكانات بهداشتي و نامناسب...

دریاسالار (5)

پ ـ ژئوپليتيك خليج فارس، ايران و آمریکا (تهديدها و فرصتهاي فراروي جمهوري اسلامي ايران) منطقهاي كه از زمانهاي گذشته...

بازخوانی جنگ تحمیلی (60)

تصاویر (6) ]در نسخه اصل این مدرک، صفحه 12 وجود نداشته است و از صفحه 13 ادامه یافته است.[...

عبور از سيروان (17)

طرح پاكسازي نسمه و دره بيان در ادامة تلاش بوميان پاوه كه در سپاه فعاليت داشتند و پيگيري كاظمي و...

دریاسالار (4)

ژئوپليتيک تنگه هرمز و مزاياي امنيتي آن براي ايران عمدهترين دليل اهميت خليج فارس براي کشورهاي غربي به وجود ذخاير...

بازخوانی جنگ تحمیلی (57)

تصاویر (3) متن اساسنامه پیشنهادی تشکیل شوراها در ارتش – 16/10/1358...

عبور از سيروان (14)

اوضاع امنيتي پاوه (2) فرماندار شهرستان پاوه جواني بود اهل تهران به نام «ناصر كاظمي» كه نه فقط در مسئوليت...