نبردهای هوایی ایران (78)

ب ـ فرایند حمله به نفتکش‏ها و تأسیسات اقتصادی (3) در پگاهان مورخ 20/5/1363، به هنگام اسکورت کاروان‏های تجاری و...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (51)

شرق و غرب و کشورهای کوچک و بزرگ، برای بهزانو درآوردن کشوری که روی پای خود ایستاده بود، از زمین...

نبردهای هوایی ایران (77)

ب ـ فرایند حمله به نفتکش‏ها و تأسیسات اقتصادی (2) به این ترتیب، پس از عملیات «خیبر» و تصرف جزایر...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (50)

صبح زود برای نماز برخاستم. بعد از نماز، قدری اطراف دستشویی را تمیز کردم و منتظر ماندم تا در را...

نبردهای هوایی ایران (76)

ب ـ فرایند حمله به نفتکش‏ها و تأسیسات اقتصادی حمله به زیرساخت‏های صنعتی و منابع و مراکز اقتصادی در دوران...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (49)

دقیقاً معلوم نیست که عراقیها بر مبنای چه احساسی، یک روحانینمای درباری را به اردوگاه آوردند. شاید مراجعه بچهها به...

نبردهای هوایی ایران (75)

1) شرح عملیات (2) در روز نهم اسفند، خلبانان پایگاه ششم شکاری با دو فروند «اف4ئی» مواضع دشمن را در...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (48)

یکی از شاگردانم، در آسایشگاه ۷ بود و بعدازظهر جمعه باهم عربی میخواندیم. این در حالی بود که تقریباهمه اسرا...

نبردهای هوایی ایران (74)

الف ـ عملیات «خیبر» با رویکرد نبردهای هوایی عملیات «خیبر» را قرارگاه خاتم‏الانبیا برنامه‏ریزی کرد[1]؛ و با به‏کارگیری دو قرارگاه...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (47)

در یکپارچه و با اخلاص، بدون انتظاری، به همه خدمت میکرد. از او بسیار شرمنده بودم، هنوز روزنامه روز دوشنبه...

نبردهای هوایی ایران (73)

2) چگونگی سقوط هواپیمای شناسایی «آر.اف4» و شهادت دردناک سروان نادری‏نیا یکی از سوانح دردناک، سقوط یک فروند هواپیمای شناسایی...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (46)

فراموش نمیکنم که در زندان الرشید، افتخاری، حدود ده روز، نه غذا میخورد، نه حرکت میکرد و نه حرف میزد،...

نبردهای هوایی ایران (72)

ت ـ تحلیلی بر عملیات‏ها و نبردهای هوایی سال سوم جنگ عملیات‏های انجام شده در سال سوم جنگ، بویژه عملیات...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (45)

سخنرانی آقای خامنهای برای خانواده شهدا و اسرا، با صدایی کاملاً واضح و بلندتر از حد معمول و با تصویری...

نبردهای هوایی ایران (71)

2) نبردهای پایانی سال 1361 پس از چند روز نامساعد بودن شرایط جوای برای عملیات رزمی، در روز چهارم دی‏ماه...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (44)

برای مقابله با این وضعیت، چند جلسهای با دوستان برقرار کردیم. تأثیر رفتارهای سالم، صحبت با دیگران و پیش کشیدن...

نبردهای هوایی ایران (70)

1) انهدام نخستین هواپیمای شناسایی «میگ25» موسوم به «فاکس‏بد» در آسمان جنوب درپی عملیات آزادسازی خرمشهر و «رمضان»، هواپیماهای «میگ25»...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (43)

بعد از جمعآوری تابلوها، با خواهش و درخواست از اسرا به جمعآوری صد پلاستیک، از پلاستیکهای بستهبندی لباس کردم. پوششی...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (42)

مشکل آب، بهرغم سختی و ناراحتیای که برای ما داشت، برای عراقیها خوب بود. دویدن به دنبال آب، دعوا بر...

نبردهای هوایی ایران (96)

ب ـ عملیات محرم «شهاب1» در مراحل پایانی عملیات «مسلمبنعقیل» در روز 23 مهر 1361، دستور رزمی «شهاب1» برای پشتیبانی...