نبردهای هوایی ایران (89)

3ـ فرایند نبردهای هوایی در عملیات‏ «کربلای5» (4) از بعد نبردهای هوایی، در این زمان توان نیروی هوایی عراق به...

نبردهای هوایی ایران (88)

3ـ فرایند نبردهای هوایی در عملیات‏ «کربلای5» (3) از رویداد بسیار دیدنی و بیپیشینه درگذشته، دراین روز چنین بود که...

نبردهای هوایی ایران (87)

3ـ فرایند نبردهای هوایی در عملیات‏ «کربلای5» (2) به‏علاوه نیروی هوایی در همین روز، حداقل شش فروند جنگنده رهگیر «اف14»...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (60)

درویش دروغین، اقدام به نوشتن اعلامیهای با امضای مجهول کرد و آن را به دیوار توالت و حمام چسباند. اعلامیه...

نبردهای هوایی ایران (86)

ت ـ شدیدترین بمباران دزفول و نبردهای هوایی در کربلای4 (2) مسئولان ایرانی که از عواقب وخیم افشای سفر مک‏فارلین...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (59)

سربازان عراقی که بعد از سالها خدمت ترخیص شده بودند دوباره به خدمت بازمیگشتند. زمزمه فرار دوباره قوت گرفت. هرچند...

نبردهای هوایی ایران (85)

پ ـ پروژه «سجیل» و نصب موشک «هاگ» بر جنگنده «اف14» (2) مشکل بعدی، مکانیزم رهایی موشک از زیر هواپیما...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (58)

نزدیک ظهر، اعلامیهای مبنی بر اینکه انقلابیهای کویت، از عراق کمک خواستهاند، پخش شد و در اعلامیهای، خبر از اجابت...

نبردهای هوایی ایران (84)

پ ـ پروژه «سجیل» و نصب موشک «هاگ» بر جنگنده «اف14» حضرت امام(ره) در همان سال‏های آغازین دفاع مقدس، از...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (57)

آب روی آببند نمیشود و امواج سرکش و پرخروش، تاب و تحمل چیزی را ندارند. دل دریا را به هم...

نبردهای هوایی ایران (83)

ب ـ ادامه نبردهای هوایی در سال پنجم و سوانح نهاجا در این مبحث، ابتدا به نمونهای از آمار مأموریتهای...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (56)

در طول مدتی که اوج ارسال کمکهای جهانی به ایران بود، مقامات عراقی، در سطح سازمان هلالاحمر خودشان به ایران...

نبردهای هوایی ایران (81)

1) فضای قبل از عملیات (2) در نبردهای هوایی روز 24 اسفند، عراق اندکی در عملیات شهرزنی تخفیف داد و...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (55)

به محل اصابت ضربات باطوم اشاره کردم و ادامه دادم: «فردا هم نوبت شماست. کمی از حالت بیتفاوتی بیرون بیایید....

نبردهای هوایی ایران (81)

2) شرح عملیات با رویکرد نبردهای هوایی یورش‏های فوق در روزی صورت پذیرفت که در دقایق پایانی آن، رزمندگان درحال...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (54)

پس از کمکهای اولیه، آن دو نفر به بیمارستان تکریت اعزام شدند. خبر سریع پخش شد. کسی غذا نخورد. صدای...

نبردهای هوایی ایران (80)

الف ـ عملیات «بدر» در سال پنجم جنگ، عملیات بزرگ «بدر» به­منظور جبران شکست عملیات« خیبر»، افزایش روحیۀ رزمندگان، تثبیت...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (53)

بعد از چهل روز، حسینی را به اردوگاه آوردند و تنها چندساعتی در آسایشگاه نزد ما بود و سپس او...

نبردهای هوایی ایران (79)

پ ـ دیگر وقایع سال چهارم و آمار نبردهای هوایی یکی از وقایع مهم دیگر در نیمه نخست سال 1363...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (52)

توجه مردم، حکومت پلیسی فوقالعاده، نیروی نظامی عظیم و خارج از توان مردمی و جغرافیایی عراق، برای صدام این شبهه...