بازخوانی جنگ تحمیلی (29)

در حالی که نیروی هوایی و زمینی ارتش عراق از هر نظر آماده شدهاند، در کشور ما فرماندهی کل قوا...

بازخوانی جنگ تحمیلی (28)

ما در اصول طرحریزی نظامی همیشه توان بیشتری را برای تلاش اصلی منظور میکنیم و یا در پدافند برای منطقه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (27)

شرحی درباره ارتش عراق در ارتش عراق، سازمان و اصول و قواعد اساسی رزم برگرفته از دکترین انگلیسها و غربی...

عبور از دیوار مرگ (5)

در اوایل آبانماه فرمانده دسته شناسایی محل دقیق کمربند آتش را تعیین نمود. بطوری که هیچگونه محدودیتی برای یگانهای تکاور...

بازخوانی جنگ تحمیلی (26)

من اعتقاد دارم که نسلهای جدید از نظر زمانی با جنگ فاصله گرفتهاند و امروز بحثهایی که میشنویم مؤید آن...

عبور از دیوار مرگ (4)

5- اقدامات آمادگي گردان تکاور باتوجه به برنامههای آموزشی ویژه به آموزش خود ادامه میداد. اینجانب پس از اتمام بررسیها...

بازخوانی جنگ تحمیلی (25)

بنابراین، ملاحظه میکنید که فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ توپخانه علی صیادشیرازی کاملاً و با برنامه وارد مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی...

عبور از دیوار مرگ (3)

توضیح: کمربند آتش، ایده جدیدي بود که فرماندهی محترم لشکر مطرح کردند چون قرار است عملیات به صورت تک شبانه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (24)

خدمت در قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب در تهران روزها در مدیریت اطلاعات و مدیریت عملیات، هر دو حضور پیدا...

عبور از دیوار مرگ (2)

در تشكيل گردان تكاور، هر تيپ لشكر مسئوليت داشت يك گروهان از بهترين سربازان، درجهداران و افسران را انتخاب و...

بازخوانی جنگ تحمیلی (23)

در خرمشهر وضع به گونهای دیگر بود. ابتدا ناخدا جوادی، بعد جناب سرهنگ حسن رضوی فرمانده ناحیه ژاندارمری، بعد جناب...

عبور از دیوار مرگ (1)

در مناطق عملیاتی کشور بهویژه منطقه عملیات جنوب شهرها و ارتفاعاتی وجود دارد که هرکدام علاوه بر داشتن موقعیت راهبردی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (22)

مأموریت در لشکر92 زرهی در آغاز جنگ (2) یکی دیگر از این خاطرهها، مربوط به حمله تیپ1 لشکر92 زرهی تقویت...

بازخوانی جنگ تحمیلی (21)

در اتاق جنگ بعد از خبر شهادت جناب سرهنگ خلبان منصور وطنپور، سکوت و بهتی برقرار شد. به من که...

بازخوانی جنگ تحمیلی (20)

آغاز جنگ تحمیلی(4) با نگاهی به موارد هشتگانه چنین به نظر میرسد که باید طرح ابوذر و مسئولان آن را...

بازخوانی جنگ تحمیلی (19)

در مورخ 14/5/1359، کنفرانس سران کشورهای عرب در طائف عربستان برگزار و صدام مسئله حمله به ایران را مطرح میکند...

بازخوانی جنگ تحمیلی (18)

در روزهای اول و دوم جنگ هم ما شاهد بودیم که گردان دژ نتوانست زیر بمبارانها و آتش توپخانه و...

بازخوانی جنگ تحمیلی (17)

پیش از این اشاره کردم که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در هر سه نیروی ارتش، هوایی، دریایی و زمینی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (16)

ادغام لشکر1 و 2 و تشکیل لشکر21 پیاده حمزه در تاریخ 4/5/1359، از ستاد نزاجا به من اطلاع دادند که...

بازخوانی جنگ تحمیلی (15)

حالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با سرعت غیر قابل تصوری برای همه وضع عوض شده است. طبقات پایین ارتش...