عبور از دیوار مرگ (11)

تلفنچی پس از اینکه دستور حسین – فرمانده گردان - را به کلیه فرماندهان و مسئولین گردان تکاور ابلاغ کرد،...

بازخوانی جنگ تحمیلی (32)

مجسم کنید اگر میخواستیم این همه نیرو را فقط به صورت راهپیمایی و نه جنگ و نه بمباران از تپههای...

عبور از دیوار مرگ (10)

كمربند آتش، مأموريت داشت با استقرار و روانه كردن جنگافزارها با خط مستقيم در خط كمربند آتش بلافاصله پس از...

بازخوانی جنگ تحمیلی (31)

در خردادماه 1361، عراق یک قرارداد 830 میلیون دلاری با یک شرکت بلژیکی برای تأسیس و ساخت مجتمع شیمیایی القاسم...

عبور از دیوار مرگ (9)

در اوایل تشکیل گردان تکاور در بازدیدهایی که بهطور ناگهانی و غیرمترقبه از سنگرها و اطاقهای سربازان داشتم و همچنین...

بازخوانی جنگ تحمیلی (30)

فقط در مردادماه 1361 از مرزهای مذکور جمعاً 1365 دستگاه تریلر و خودرو سنگین مهمات و تجهیزات را وارد انبارهای...

عبور از دیوار مرگ (8)

دریافت این اطلاعات از طریق عملیات لشکر و نیروهای اطلاعاتی برای ما بسیار خوشحال­کننده بود، زیرا اطمینان پیدا کردیم دشمن...

عبور از دیوار مرگ (7)

او در جلو بهعنوان نفر اول و من (فرمانده گردان) در پشت سر او و بیسیمچی و فرمانده دسته شناسایی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (29)

در حالی که نیروی هوایی و زمینی ارتش عراق از هر نظر آماده شدهاند، در کشور ما فرماندهی کل قوا...

بازخوانی جنگ تحمیلی (28)

ما در اصول طرحریزی نظامی همیشه توان بیشتری را برای تلاش اصلی منظور میکنیم و یا در پدافند برای منطقه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (27)

شرحی درباره ارتش عراق در ارتش عراق، سازمان و اصول و قواعد اساسی رزم برگرفته از دکترین انگلیسها و غربی...

عبور از دیوار مرگ (5)

در اوایل آبانماه فرمانده دسته شناسایی محل دقیق کمربند آتش را تعیین نمود. بطوری که هیچگونه محدودیتی برای یگانهای تکاور...

بازخوانی جنگ تحمیلی (26)

من اعتقاد دارم که نسلهای جدید از نظر زمانی با جنگ فاصله گرفتهاند و امروز بحثهایی که میشنویم مؤید آن...

عبور از دیوار مرگ (4)

5- اقدامات آمادگي گردان تکاور باتوجه به برنامههای آموزشی ویژه به آموزش خود ادامه میداد. اینجانب پس از اتمام بررسیها...

بازخوانی جنگ تحمیلی (25)

بنابراین، ملاحظه میکنید که فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ توپخانه علی صیادشیرازی کاملاً و با برنامه وارد مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی...

عبور از دیوار مرگ (3)

توضیح: کمربند آتش، ایده جدیدي بود که فرماندهی محترم لشکر مطرح کردند چون قرار است عملیات به صورت تک شبانه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (24)

خدمت در قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب در تهران روزها در مدیریت اطلاعات و مدیریت عملیات، هر دو حضور پیدا...

عبور از دیوار مرگ (2)

در تشكيل گردان تكاور، هر تيپ لشكر مسئوليت داشت يك گروهان از بهترين سربازان، درجهداران و افسران را انتخاب و...

بازخوانی جنگ تحمیلی (23)

در خرمشهر وضع به گونهای دیگر بود. ابتدا ناخدا جوادی، بعد جناب سرهنگ حسن رضوی فرمانده ناحیه ژاندارمری، بعد جناب...

عبور از دیوار مرگ (1)

در مناطق عملیاتی کشور بهویژه منطقه عملیات جنوب شهرها و ارتفاعاتی وجود دارد که هرکدام علاوه بر داشتن موقعیت راهبردی...