تقویم شهدای ارتش-244

شهید روز، حسین عزیزالهی

بیانات امیر دریادار سیاری به مناسبت بیست و سومین سالروز شهادت شهید صیاد شیرازی

بیانات امیر دریادار سیاری

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (50)

اسفند 1364 در غرب مریوان

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

فرمایشات رهبری

برای مشاهده عکس کلیک کنید

تقویم شهدای ارتش-179

شهید روز، شهرام امیری سامانی

اینجا کسی نیست؟!(13)

رمانی بر اساس زندگی شهید امیر سرلشکر خلبان خالد حیدری ادامه فصل چهارم...

آن سوی پُل(12)

بر اساس زندگی شهید سرلشگر غلامرضا مخبری علی عطوفی، راننده نفربر فرماندهی( شب عملیات طریق القدس)...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (60)

درویش دروغین، اقدام به نوشتن اعلامیهای با امضای مجهول کرد و آن را به دیوار توالت و حمام چسباند. اعلامیه...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (59)

سربازان عراقی که بعد از سالها خدمت ترخیص شده بودند دوباره به خدمت بازمیگشتند. زمزمه فرار دوباره قوت گرفت. هرچند...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (58)

نزدیک ظهر، اعلامیهای مبنی بر اینکه انقلابیهای کویت، از عراق کمک خواستهاند، پخش شد و در اعلامیهای، خبر از اجابت...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (57)

آب روی آببند نمیشود و امواج سرکش و پرخروش، تاب و تحمل چیزی را ندارند. دل دریا را به هم...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (56)

در طول مدتی که اوج ارسال کمکهای جهانی به ایران بود، مقامات عراقی، در سطح سازمان هلالاحمر خودشان به ایران...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (55)

به محل اصابت ضربات باطوم اشاره کردم و ادامه دادم: «فردا هم نوبت شماست. کمی از حالت بیتفاوتی بیرون بیایید....

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (54)

پس از کمکهای اولیه، آن دو نفر به بیمارستان تکریت اعزام شدند. خبر سریع پخش شد. کسی غذا نخورد. صدای...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (53)

بعد از چهل روز، حسینی را به اردوگاه آوردند و تنها چندساعتی در آسایشگاه نزد ما بود و سپس او...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (52)

توجه مردم، حکومت پلیسی فوقالعاده، نیروی نظامی عظیم و خارج از توان مردمی و جغرافیایی عراق، برای صدام این شبهه...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (51)

شرق و غرب و کشورهای کوچک و بزرگ، برای بهزانو درآوردن کشوری که روی پای خود ایستاده بود، از زمین...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (50)

صبح زود برای نماز برخاستم. بعد از نماز، قدری اطراف دستشویی را تمیز کردم و منتظر ماندم تا در را...