گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

روایت گری و بازخوانی عملیات بیت المقدس-11

عملیات بیت المقدس

روایت گری و بازخوانی عملیات بیت المقدس-10

عملیات بیت المقدس

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

وره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

گرامی داشت سالروز آزادسازی خرمشهر در گروه 44 توپخانه نزاجا

آزادسازی خرمشهر در گروه 44 توپخانه نزاجا

روایت گری و بازخوانی عملیات بیت المقدس-9

عملیات بیت المقدس

روایت گری و بازخوانی عملیات بیت المقدس-8

عملیات بیت المقدس

روایت گری و بازخوانی عملیات بیت المقدس-7

عملیات بیت المقدس

چهارم خرداد؛ روز دزفول، مقاومت و پایداری

شهر دزفول سَمبُل استواری و استقامت مردمانی است كه در طول هشت سال دفاع مقدس با اهدای جان های بسیار...

جناب سرهنگ یزدی نژاد

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

تقویم شهدای ارتش-132

شهید روز، احمد ایزی

عملیات بیت المقدس

بیت المقدس

هفت اقلیم عشق

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

ساخت تندیس ناخدا صمدی

ناخدا صمدی

رونمایی کتاب در کمین گل سرخ

کتاب گل سرخ