دفاع از خرمشهر (16)

فصل دوم خاطرات کارمند نظامی عبدالحسین مرشدی از روزهای دفاع و سقوط خرمشهر...

وصیت نامه شهید سیدمحمود میرحسینی حسن آبادی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید بیژن درویش پور

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید داود جعفری

وصیت نامه شهید جهانبخش بلاغی اینالو

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید توحید جعفری زاویه کرد

برای مشاهده کلیک کنید

دفاع از خرمشهر (9)

پایان مأموریت دانشجویان همان¬طور که قبلاً گفتم، ما سه سال در دانشکده افسری دوره دیده بودیم تا افسر شویم و...

احمد کشوری روز هوانیروز

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید عباس بابائی

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (54)

حجم آتش غیر ضروری واکاوی تخصصی جنگ در بخش توپخانه نشان می دهد که استفاده از آتش توپخانه به عنوان...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (29)

بخش دوم: شرکت یگان‌های پدافندهوایی درعملیات والفجر 8

وصیت نامه شهید جمشید شه بخش

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در آینه رسانه ها

فیلم «آن سالها» روایتی از نقش یگان‌های ارتش در استان فارس در دوران دفاع مقدس است که با هماهنگی اداره...

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(16)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(16)

کلام آفتاب-5

برای مشاهده فایل صوتی کلیک کنید

کلام آفتاب-3

برای مشاهده فایل صوتی کلیک کنید

ارتش در نگاه فرمانده معطم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-303 بخش سوم : برطرف کردن نیازها...

ارتش در نگاه فرمانده معطم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-303 بخش سوم : برطرف کردن نیازها...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-303 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-302 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...