اسکورت-35

در تاریکی شب، ناخدای هندی کشتی تجاری، برای استقبال از «جعفری آذر» روی عرشه ایستاده است و به او خوشامد...

تقویم شهدای ارتش – 83

شهید روز،ابراهیم قاسمی شهرستانی امروز 4 اسفندماه سالروز ولادت 87 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 108...

مرد روزهای نبرد

بخش چهلم- آخرین روز امیرآذرفر-60 آخرین ساعات از آخرین روز از دو هفته مصاحبه با تیمسار بود که در خانه...

عقابان دربند-34

با اینکه خواب دیده بودم و زیاد هم به تعبیرش امیدوار نبودم، ولی بارقهای از احساس خوب که ممکن است...

ردای فتح-40

از نظر اقتصادی عراق با وجود دارا بودن معادن غنی زیرزمینی، کشوری نفت خیز محسوب میشد. برابر نظریه کارشناسان دومین...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-41

مسئله 38: مواضع سدکننده تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: موضع سدکننده: موضع سدکننده، موضعی است که به منظور جلوگیری از دست...

توپخانه دوربرد-86

حوادث روز یکشنبه بیست و پنجم الی پنجشنبه بیست و نهم بهمن ماه روز 25/ 11/60، هوا نیمه ابری بود....

روزنمای شهدای ارتش -193

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-34

مسیر بندرعباس تا بندر امام خیلی طولانییه کار به این آسونییا نیست. - باید ببینیم امکانات چییه. در محدودی «منطقه...

تقویم شهدای ارتش – 82

شهید روز،ابراهیم قاسمی شهرستانی امروز 3 اسفندماه سالروز ولادت 91 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 116...

ارتش در آینه رسانه ها

خلبان شهیدی که در خلیج فارس مدفون شد. باشگاه خبرنگاران جوان : یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش بر فراز...

ارتش در آینه رسانه ها

خلبانی که آرزو داشت در آسمان بمیرد و به آرزویش رسید. یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش کشورمان رشادتهای بسیاری...

مرد روزهای نبرد

بخش چهلم- بحث آزاد امیرآذرفر-59 درجایی دو مطلب درباره تیمسار آذرفر خوانده بودم یکی اینکه ایشان آتشپرست هستند! و دیگر...

عقابان دربند-33

- آره. - چطوری؟! میشه تعریف کنی؟ وقتی که در وزارت دفاع در سلول انفرادی بودم، روزی در سلول باز...

روزنمای شهدای ارتش -192

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-39

تحریم تسلیحاتی همه جانبه آمریکا هر روز در سطح جهانی ابعاد گستردهتری مییافت. «ریچارد مورفی» معاون وزیر خارجه وقت آمریکا،...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-40

مسئله 37: عملیات سد و موانع تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: عملیات سدوموانع: عملیاتی که به منظور تقلیل قدرت رزمی، کند...

توپخانه دوربرد-85

حوادث روز چهارشنبه بیست و یکم الی جمعه بیست و سوم بهمن ماه ساعت0100 نیمه شب 21/ 11/ 60، نیروهای...

اسکورت-33

فصل پنجم : پایان تمساح «زمستان ۵۹» برای نیروی دریایی عراق، بدترین زمستان تاریخ است. باقیماندهی شناورهایش در بندر «ام...

تقویم شهدای ارتش – 81

شهید روز، بشیر سلیمی کنده امروز 28 بهمنماه سالروز ولادت 33 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...