ارتحال امام

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

پژواکی از خاطره ها (57)

تصاوير 4

پژواکی از خاطره ها (56)

تصاوير 3

پژواکی از خاطره ها (55)

تصاوير 2 جهت مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

پژواکی از خاطره ها (54)

تصاوير -1 جهت مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....

پژواکی از خاطره ها (53)

ستوان سيد علي هاشمي در شهريور ماه سال 1336 در شهرستان اصفهان متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در شهرستان مشهد...

پژواکی از خاطره ها (52)

سرتيپ2 حسن نژاد سليماني در بهمن ماه 1324 در شهرستان مشهد متولد شد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (51)

سرهنگ خلبان ناصر نژادتقي در ارديبهشت ماه 1329 در شهرستان اصفهان متولد شد و تحصيلات ابتدائي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (50)

سرتيپ2 کيومرث ميرشکرائي در آبان ماه سال 1319 در شهر تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان...

پژواکی از خاطره ها (49)

سرهنگ پیاده محمد میرپور در دی ماه 1319 در شهرستان زابل متولد گردید. تحصیلات ابتدایی را در آن شهرستان طی...

پژواکی از خاطره ها (48)

سرتیپ2 ناصر مهرانفر در تیر ماه 1323 در شهرستان تربت حیدریه متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان...

پژواکی از خاطره ها (46)

سرهنگ زرهي عليرضا مقدم در اسفند ماه 1337 در مشهد مقدس متولد گردید. تحصیلات ابتدایی و تحصیلات متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (45)

سرهنگ پياده فریدون مدیرپور در مرداد ماه سال 1332 در شهرستان مراغه متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را تا...

پژواکی از خاطره ها (44)

سرهنگ خلبان مهدي مدرسی در خرداد ماه 1333 در شهر تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (43)

سرتیپ2 خلبان ابراهیم محمدزاده در شهریور ماه 1332 در شهر تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان...

پژواکی از خاطره ها (41)

سرهنگ پياده قاسم کريمي در تير ماه سال 1335 در شهرستان گرمسار متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (39)

سرهنگ پياده مسعود علي قنبري در شهريور ماه سال 1336 در شهر مقدّس مشهد ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي...

پژواکی از خاطره ها (37)

سرهنگ پياده بابامحمد قاسمي در آبان ماه سال 1321 در شهرستان اسفراين ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي را در...

پژواکی از خاطره ها (34)

سرهنگ پياده عباس طلانشان در فروردين سال 1319 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را...

پژواکی از خاطره ها (33)

سرتيپ2 محمد طبسي در ارديبهشت سال 1319 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...