دفاع از خرمشهر (21)

ترک آبادان برای ورود به خرمشهر آن روز ما چند ساعتی در آبادان ماندیم و نقاط مختلف شهر را دیدیم....

دفاع از خرمشهر (20)

ورود به شهر جنگی آبادان راننده پیکان ظاهراً در آنجا کمی قوت قلب پیدا کرده بود و ترس و دلهره...

دفاع از خرمشهر (19)

توقف در روستای سلمانیه از دارخوین که رد شدیم، به روستای سلمانیه و بعد به محمدیه رسیدیم. در آنجا توقف...

وصیت نامه شهید داراب خوش نواز

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید سیدمحمود میرحسینی حسن آبادی

برای مشاهده کلیک کنید

آموزش معارف جنگ در مرکز تربیت و آموزش 08 خاش

گزارش تصویری از آموزش معارف جنگ و روایتگری دوران دفاع مقدس جهت سربازان وظیفه اعزامی 01/09/1401 در مرکز تربیت و...

آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک)

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک...

وصیت نامه شهید جهانبخش بلاغی اینالو

برای مشاهده کلیک کنید

دفاع از خرمشهر (11)

ادامه پیدا شدن دانشجو کیومرث ژاله پس از دو هفته... ...سرانجام، آن شب بعد از ساعت¬ها سرگردانی، به خانه¬ای پناه...

دفاع از خرمشهر (9)

پایان مأموریت دانشجویان همان¬طور که قبلاً گفتم، ما سه سال در دانشکده افسری دوره دیده بودیم تا افسر شویم و...

وصیت نامه شهید محمد شاه حسینی

برای مشاهده کلیک کنید

اجرای آموزش نظری معارف جنگ برای کارکنان وظیفه پایگاه هشتم شکاری

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه پایگاه هشتم شکاری، اعزامی ۱۴۰۱/۸/۱ توسط اساتید پیشکسوت...

وصیت نامه شهید علی زارع

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید احمد احمدی خیاوی

برای مشاهده کلیک کنید

دفاع از خرمشهر (5)

آزادی پادگان دژ بعد از دو روز خبر سقوط پادگان خیلی سریع به تمام شهر رسید و از گوشه و...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

وصیت نامه شهید ایرج میرمحمدحسینی اصفهانی

برای مشاهده کلیک کنید

دکتر بُدو (42) – قسمت پایانی

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

وصیت نامه شهید علی اصغر آریاچهر

برای مشاهده کلیک کنید

دکتر بُدو (38)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی