وصیت نامه شهید محمدعلی عابدینی گیلانی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (44)

بخش سوم: نیروی دریایی ارتش در عملیات والفجر8

وصیت نامه شهید مجتبی سلطانی لرستانی

برای مشاهده روی کلیک کنید

دکتر بُدو (29)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (38)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

دکتر بُدو (25)

بهیار وظیفه جنگید تا شهید شد در تاریخ 11شهریور 1360 در جریان حمله به تپه ی سبز به من اطلاع...

وصیت نامه شهید رحیم طحان

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (33)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

وصیت نامه شهید امیدعلی رحیمی

برای مشاهده کلیک کنید

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (27)

بر اساس برخی اسناد و مدارک موجود، در عملیات فتحالمبین مجموعاً حدود 350هزار گلوله از کالیبرهای زیر تیراندازی و مصرف...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (25)

11 – نقاط برجسته و نقاط ضعف توپخانه در عملیات فتحالمبین: الف – نقاط برجسته - توپخانۀ فتحالمبین به نحو...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (24)

گاهی اوقات قلم از بیان حقایق میدان نبرد ناتوان میشود. در آن شب روی دیدگاهی در تپۀ بلند سپتون، تقریباً...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (23)

10– عملکرد توپخانه در عملیات فتحالمبین: الف– عملکرد توپخانه از دیدگاه فرماندهان: یک کار تحقیقاتی جامع از اثربخشی گلولههای توپخانه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (22)

توپخانه قرارگاه قدس و عناصر آتش پشتیبانی به منظور انهدام دشمن در منطقه و تأمین هدف استقلال و معبر ابوغریب...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (21)

4- اقدامات یگانهای توپخانه قبل و در حین عملیات: فرماندهان عالی جنگ با تکیه بر پیروزیهای کمنظیر رزمندگان و تجارب...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (20)

از نظر نظامی، دزفول گلوگاه استان حساس خوزستان محسوب میشود؛ چرا که با سقوط دزفول، ضمن محاصره شدن استان از...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (19)

چند ماه از یورش ناجوانمردانۀ ارتش متجاوز عراق به مرزهای ایران اسلامی سپری شده است و در این مدت، فرزندان...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (18)

ارتش متجاوز عراق با حملات پی در پی و اجرای آتش پشتیبانی بسیار سنگین، بالأخره موفق شد اولین خاکریز نیروهای...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (17)

ابتکارات به عمل آمده در یگانهای توپخانه در این عملیات به ابتکار یک گروهبان وظیفه که متأسفانه نام او از...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (16)

خاطرۀ سرتیپ دوم حجت الله دهقان از پل سابله بعدازظهر روز 12/9/60، برای سرکشی یگانها در منطقۀ بستان از حمیدیه...