توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (27)

بر اساس برخی اسناد و مدارک موجود، در عملیات فتحالمبین مجموعاً حدود 350هزار گلوله از کالیبرهای زیر تیراندازی و مصرف...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (25)

11 – نقاط برجسته و نقاط ضعف توپخانه در عملیات فتحالمبین: الف – نقاط برجسته - توپخانۀ فتحالمبین به نحو...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (24)

گاهی اوقات قلم از بیان حقایق میدان نبرد ناتوان میشود. در آن شب روی دیدگاهی در تپۀ بلند سپتون، تقریباً...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (23)

10– عملکرد توپخانه در عملیات فتحالمبین: الف– عملکرد توپخانه از دیدگاه فرماندهان: یک کار تحقیقاتی جامع از اثربخشی گلولههای توپخانه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (22)

توپخانه قرارگاه قدس و عناصر آتش پشتیبانی به منظور انهدام دشمن در منطقه و تأمین هدف استقلال و معبر ابوغریب...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (21)

4- اقدامات یگانهای توپخانه قبل و در حین عملیات: فرماندهان عالی جنگ با تکیه بر پیروزیهای کمنظیر رزمندگان و تجارب...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (20)

از نظر نظامی، دزفول گلوگاه استان حساس خوزستان محسوب میشود؛ چرا که با سقوط دزفول، ضمن محاصره شدن استان از...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (19)

چند ماه از یورش ناجوانمردانۀ ارتش متجاوز عراق به مرزهای ایران اسلامی سپری شده است و در این مدت، فرزندان...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (18)

ارتش متجاوز عراق با حملات پی در پی و اجرای آتش پشتیبانی بسیار سنگین، بالأخره موفق شد اولین خاکریز نیروهای...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (17)

ابتکارات به عمل آمده در یگانهای توپخانه در این عملیات به ابتکار یک گروهبان وظیفه که متأسفانه نام او از...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (16)

خاطرۀ سرتیپ دوم حجت الله دهقان از پل سابله بعدازظهر روز 12/9/60، برای سرکشی یگانها در منطقۀ بستان از حمیدیه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (15)

اقدامات پشتیبانی آتش توپخانه با استناد به گزارشها یگانهای مانوری در ساعت0030 روز 08/09/1360، غرش حاصله از شلیک توپخانه ابتدا...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (14)

مستخرجه از طرح عملیاتی کربلا 1 (2) تغییرات در سامانه فرماندهی و سازمان رزمی بسمه تعالی سری نسخه......... از......... نسخه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (11)

مشخصات شهدا و مجروحان عمدۀ گردان320 توپخانه از آذرماه 59 الی خردادماه 60 : الف- شهدا: - ستوان سوم کادر...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (10)

عملیاتهای آفندی اجرایی، قبل از عملیات طریقالقدس و عملکرد توپخانه در آنها 3. آب بستن منطقۀ شمال کرخهکور (تاریخ اجرا:...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (9)

استقرار گردان320 توپخانه در منطقه طراح و جابهجایی آتشبارها و اجرای آتشهای پشتیبانی طرحریزی شده و طبق درخواست دیدبانهای گردان،...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (8)

پس از آنکه با مشقت فراوان به بالای دکل رفته و با دوربین 120 در 20 (نوعی دوربین با بزرگنمایی...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (7)

تشکیل قرارگاه تاکتیکی لشکر و پیرو آن مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش متشکل از عنصر پشتیبانی آتش، عنصر پشتیبانی هوایی و...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (6)

اجرای عملیات ثامنالائمه(ع) 1. گزارشهای روز اول عملیات (در مورد عملکرد وسایل پشتیبانی آتش) تک در ساعت1000 روز 5 مهرماه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (4)

طرحریزی عملیات ثامنالائمه(ع) مأموریت واگذاری به لشکر عبارت بود از "انهدام نیروهای دشمن در شرق کارون". برای اجرای این مأموریت،...