ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

الان در همین محوطه هواپیماهای شما پرواز و مانور کرد و تیمسار ما با هیجان کامل گفت: اینها فرزندان اسلام...

پژواکی از خاطره ها (33)

سرتيپ2 محمد طبسي در ارديبهشت سال 1319 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

از نوهد تا خرمشهر(40)

سپاه خرمشهر و محمد جهانآرا نیروهای سپاه خرّمشهر زیاد نبودند. سپاه تازه پا گرفته بود و فرمانده آن جهانآرا بود....

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-12 39- مبارزه کردن برای خدا و آرمانهای بلند انسانی: شهیدان عزیز ما،...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-11 37- شجاعت، مردمی بودن، ایمان، انصاف و جوانمردی حتی با دشمن، قرار...

از نوهد تا خرمشهر(39)

پادگان دژ خرمشهر پادگان دژ خرّمشهر در راستای سیاست­های دفاعی کشور در سال 1349 شروع شد و بعد از دو...

پژواکی از خاطره ها (32)

سرتيپ2 علي صديق زاده در سال 1320 در شهرستان مهريز يزد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در يزد...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-10 34- نزدیک تر و آمیخته تر شدن یکنواخت و مستمر به ارزشهای...

از نوهد تا خرمشهر(38)

فرماندهان گردان151 دژ خرمشهر(ادامه) من برای سنگر فرماندهی گردان سربازی به اسم «بایرامعلی بهلولزاده» تعیین نمودم. او سرباز زرنگ و...

پژواکی از خاطره ها (31)

سرهنگ پياده جعفر صادقي زاده در آذر ماه 1316 در شهرستان مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

پژواکی از خاطره ها (30)

سرتيپ2 (توپخانه) ستاد منوچهر صابريان در آذر ماه 1320 در شهرستان مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در...

از نوهد تا خرمشهر(37)

فرماندهان گردان151 دژ خرمشهر - سرگرد چهارمحالی روزی که به گردان151 دژ خرّمشهر منتقل شدم، سرگرد چهارمحالی را در گردان...

پژواکی از خاطره ها (28)

شادروان سرهنگ مهندسي سيروس سعيد در آبان ماه 1315 در شهرستان بهجرد کرمان متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را...