بازخوانی جنگ تحمیلی (13)

باور کنید برای یک لحظه شوکه شدم. وسوسه فرماندهی لشکر! مقام خیلی زیادی برای منِ سرهنگ بدون سنوات بود. از...

بازخوانی جنگ تحمیلی (12)

شرحی از حال و هوای نظامی آن روزها با همه تلاشها، احساس کردم تا مراسم صبحگاه و برنامه«س» در پادگان...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

در خوزستان وضع نیروهای ارتشی بحمدالله وضع قابل قبولی است. عناصری از برادران نظامی، تکاوران،برادران هوانیروز، برادران نیروی هوایی و...

بازخوانی جنگ تحمیلی (11)

مشکل دیگر من حفظ جان فرماندهی نیروی زمینی سرتیپ ولیالله فلاحی بود که نیاز به افراد آموزشدیده داشت. این مشکل...

بازخوانی جنگ تحمیلی (10)

فرمانده نیروی زمینی سرلشکر ولیالله فلاحی بود که میگفت: «این آقای خلخالی حکم جلب من توی جیبش هست و هر...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

در نظام شاهنشاهی هر کس بند و بست بیشتری داشت و به فرهنگ منحط آن رژیم علاقه بیشتری نشان می­داد،...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 50 بخش یکم: در خدمت مردم بودن 25- مدافع ملت و کشور بودن: نیروهای مسلح...

بازخوانی جنگ تحمیلی (9)

خاطره چند روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلفنی با جناب سرهنگ محمد افتخاری که رئیس مستقیم من و افسر...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

نشان دادن فداکاریها به ملت در دوران دفاع مقدس: شما در دوران دفاع مقدس، هرکدام به نحوی فداکاریهای خودتان را...

بازخوانی جنگ تحمیلی (8)

خاطره دیگرم که باز هم بگویم از شخص دیگری نخواهید شنید و در جایی نخواهید خواند، مربوط به شب22 بهمن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 48 بخش یکم: در خدمت مردم بودن 22- توانایی دفاع به هنگام خطر از تمامیت...

بازخوانی جنگ تحمیلی (7)

مقایسه یگانهای نیروی زمینی ایران و کشورهای همسایه در سال 1356 (2) پنج لشکر زرهی و مکانیزه عراق، یعنی تمام...

بازخوانی جنگ تحمیلی (6)

دكتر مصطفی چمران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «یكی از دلایل پیروزی ما این بود كه "در دوران...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

امروز ارتش عزیز است. امروز ارتش به معنی واقعی کلمه عزیز است. مسئولین کشور شماها را دوست دارند. قدرتان را...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

ده سال جنگ برای کشور و ملت خود: شما ارتشی هستید که ده سال برای کشور و ملت خود جنگیدهاید....

بازخوانی جنگ تحمیلی (5)

دافوس و انتقال به عملیات و اطلاعات نزاجا در سال 1354 در کنکور ورودی دانشکده فرماندهی ستاد(دافوس) شرکت نموده و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 45 بخش یکم: در خدمت مردم بودن 16- دفاع از مردم و آرمانهای مردم یک...

بازخوانی جنگ تحمیلی (4)

تا قبل از بیانیه و سپس قرارداد 1975الجزایر(ششم مارس 1975 برابر با شانزدهم اسفند 1353)، شرارت‎های عوامل عراق در مناطق...

بازخوانی جنگ تحمیلی (3)

ازدواج و تشکیل خانواده در خانوادههای ایرانی رسم است که وقتی جوانی کار میکند و شغل دارد و با پدر...

بازخوانی جنگ تحمیلی (2)

آغاز خدمت در لشکر مشهد پس از پایان دوره مقدماتی در مورخ 16/2/1340، به لشکر مشهد اختصاص یافتم. انتخاب محل...