بازخوانی جنگ تحمیلی (31)

در خردادماه 1361، عراق یک قرارداد 830 میلیون دلاری با یک شرکت بلژیکی برای تأسیس و ساخت مجتمع شیمیایی القاسم...

عبور از دیوار مرگ (9)

در اوایل تشکیل گردان تکاور در بازدیدهایی که بهطور ناگهانی و غیرمترقبه از سنگرها و اطاقهای سربازان داشتم و همچنین...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

ای رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی این ملت با شما و پشت سر شما است. ای برادران عزیزی که در جبهههای...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-66 بخش دوم: محبوب قلوب مردم 22- مورد رضایت مردم: ارتش و نیروهای مسلح مجموعهای هستند...

بازخوانی جنگ تحمیلی (30)

فقط در مردادماه 1361 از مرزهای مذکور جمعاً 1365 دستگاه تریلر و خودرو سنگین مهمات و تجهیزات را وارد انبارهای...

عبور از دیوار مرگ (8)

دریافت این اطلاعات از طریق عملیات لشکر و نیروهای اطلاعاتی برای ما بسیار خوشحال­کننده بود، زیرا اطمینان پیدا کردیم دشمن...

عبور از دیوار مرگ (7)

او در جلو بهعنوان نفر اول و من (فرمانده گردان) در پشت سر او و بیسیمچی و فرمانده دسته شناسایی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (29)

در حالی که نیروی هوایی و زمینی ارتش عراق از هر نظر آماده شدهاند، در کشور ما فرماندهی کل قوا...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

عرصهی پرماجرای دوران دفاع مقدس و فداکاری هایی که نیروهای ما در جبهه های نبرد نشان دادند، این معنا را...

عبور از دیوار مرگ (6)

پس از اطمينان از خالی بودن قمقمهها، ستون راهپیمایی (ستون2 در دو طرف جاده) بطرف کوه میشداغ که در فاصله...

بازخوانی جنگ تحمیلی (28)

ما در اصول طرحریزی نظامی همیشه توان بیشتری را برای تلاش اصلی منظور میکنیم و یا در پدافند برای منطقه...

بازخوانی جنگ تحمیلی (27)

شرحی درباره ارتش عراق در ارتش عراق، سازمان و اصول و قواعد اساسی رزم برگرفته از دکترین انگلیسها و غربی...

عبور از دیوار مرگ (5)

در اوایل آبانماه فرمانده دسته شناسایی محل دقیق کمربند آتش را تعیین نمود. بطوری که هیچگونه محدودیتی برای یگانهای تکاور...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

ملت ایران در میدانهای مختلف، در عرصهی خونین جنگ تحمیلی هشت سال و پیش از آن و سالهای پسازآن، نیروهای...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

دانشگاه افسری، آن مزرعهی امیدبخشی است که در آن باید نهالهای مستعد در فضای مناسب رشد کنند و به بالندگی...

بازخوانی جنگ تحمیلی (26)

من اعتقاد دارم که نسلهای جدید از نظر زمانی با جنگ فاصله گرفتهاند و امروز بحثهایی که میشنویم مؤید آن...

عبور از دیوار مرگ (4)

5- اقدامات آمادگي گردان تکاور باتوجه به برنامههای آموزشی ویژه به آموزش خود ادامه میداد. اینجانب پس از اتمام بررسیها...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-61 بخش دوم: محبوب قلوب مردم ۱5- عزیز بودن در نزد مردم: امروز ارتش عزیز است....

بازخوانی جنگ تحمیلی (25)

بنابراین، ملاحظه میکنید که فرماندهی نزاجا جناب سرهنگ توپخانه علی صیادشیرازی کاملاً و با برنامه وارد مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی...

عبور از دیوار مرگ (3)

توضیح: کمربند آتش، ایده جدیدي بود که فرماندهی محترم لشکر مطرح کردند چون قرار است عملیات به صورت تک شبانه...