ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

این طرز فکر مردم است، طرز فکر امام و مسئولان است و شما عزیزانی که در این دانشکده که از...

عبور از دیوار مرگ (16)

بخش چهارم خاتمه مأموريت 1-مراجعت داود پس از هماهنگی با قرارگاه مقدم ارتش در جنوب، به من اعلام کرد با...

بازخوانی جنگ تحمیلی (37)

قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) و عملیات خیبر (2) عملیات خیبر در ساعت 16:30 مورخ 3/12/1362، با دو قرارگاه عمده نجف (سپاه) و...

عبور از دیوار مرگ (15)

7-دفع پاتك دشمن دقیقاً ساعت 0900 صبح به علت بالا آمدن آفتاب و گرم شدن هوا، مه از بین رفت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

ارتش غیور و سلحشور و سربلند در طول پنج سال بعد از انقلاب هم ازنظر کارایی رزمی هم ازنظر روحیه...

عبور از دیوار مرگ (14)

6-تحكيم هدف ساعت 0730 هر سه گروهان هدف خود را تصرف و تأمین کردند و در کانالها و سنگرهای دشمن...

بازخوانی جنگ تحمیلی (36)

قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) و عملیات خیبر باز در کتاب خاطرات آقای رفسنجانی میخوانید: «پنجشنبه 22/10/1362 جلسه داشتیم. قرار شد درباره عملیات...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-72 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم 6- مردمی بودن: خوشبختانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-71 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم 5- تعلق ارتش به ملت و دولت: خوشبختانه ارتش...

بازخوانی جنگ تحمیلی (35)

به سِمت مدیر اطلاعات نزاجا منصوب شدم در همین رابطه بود که در خردادماه 1362 به دستور فرماندهی نزاجا، جناب...

عبور از دیوار مرگ (13)

ساعت 0600 صبح بود. من (حسین) در پشت میدان مین دشمن جلوی گذرگاه ایستاده بودم، لحظه باشکوه و غرورآفرینی بود....

عبور از دیوار مرگ (21)

گروهان یکم تکاور به فرماندهی دلیر و با راهنمایی یک تیم از عناصر دسته شناسایی در جلو و گروهان دوم...

بازخوانی جنگ تحمیلی (34)

آتش به جای خون اولین عملیات اجرا شده در سال 1362 عملیات والفجر1 بود. همانی که برادران پاسدار میگویند: «ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-70 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - - ارتش متعلق به مردم: ارتش امروز ما...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-69 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم ۳- ملحق شدن صمیمانه ارتش به مردم: مسئله ارتش...

بازخوانی جنگ تحمیلی (33)

به هر حال، این اصرار و تأکید سپاه پاسداران بود بر اجرای عملیات و به قول سردار محسن رضایی در...

عبور از دیوار مرگ (11)

تلفنچی پس از اینکه دستور حسین – فرمانده گردان - را به کلیه فرماندهان و مسئولین گردان تکاور ابلاغ کرد،...

بازخوانی جنگ تحمیلی (32)

مجسم کنید اگر میخواستیم این همه نیرو را فقط به صورت راهپیمایی و نه جنگ و نه بمباران از تپههای...

عبور از دیوار مرگ (10)

كمربند آتش، مأموريت داشت با استقرار و روانه كردن جنگافزارها با خط مستقيم در خط كمربند آتش بلافاصله پس از...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-68 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم ۲- خود(مردم) را با ارتش یکی دانستن: اگر هرکدام...