دفاع از خرمشهر (20)

ورود به شهر جنگی آبادان راننده پیکان ظاهراً در آنجا کمی قوت قلب پیدا کرده بود و ترس و دلهره...

دفاع از خرمشهر (19)

توقف در روستای سلمانیه از دارخوین که رد شدیم، به روستای سلمانیه و بعد به محمدیه رسیدیم. در آنجا توقف...

آموزش معارف جنگ و وداع با پیکر شهید گمنام در سیستان

روایتگری از سیره شهداء دوران دفاع مقدس در جمع تعدادی از کارکنان پایور فراجا، کارکنان پایور و وظیفه تیپ 188...

وصیت نامه شهید بقیت اله تقی خانی

برای مشاهده کلیک کنید

دفاع از خرمشهر (16)

فصل دوم خاطرات کارمند نظامی عبدالحسین مرشدی از روزهای دفاع و سقوط خرمشهر...

دفاع از خرمشهر (15)

فصل دوم خاطرات کارمند نظامی عبدالحسین مرشدی از روزهای دفاع و سقوط خرمشهر...

وصیت نامه شهید سیدمحمود میرحسینی حسن آبادی

برای مشاهده کلیک کنید

آموزش معارف جنگ در مرکز تربیت و آموزش 08 خاش

گزارش تصویری از آموزش معارف جنگ و روایتگری دوران دفاع مقدس جهت سربازان وظیفه اعزامی 01/09/1401 در مرکز تربیت و...

دفاع از خرمشهر13

مراجعت دانشجویان به تهران با سقوط خونین¬شهر و عقب¬نشینی باقیمانده نیروهای ایرانی به جزیره آبادان، دستور داده شد که دانشجویان...

دفاع از خرمشهر (12)

ادامه پیدا شدن دانشجو کیومرث ژاله پس از دو هفته... ...در آن روزها از بس که نان خشک خورده بودم،...

آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک)

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک...

وصیت نامه شهید جهانبخش بلاغی اینالو

برای مشاهده کلیک کنید

دفاع از خرمشهر (11)

ادامه پیدا شدن دانشجو کیومرث ژاله پس از دو هفته... ...سرانجام، آن شب بعد از ساعت¬ها سرگردانی، به خانه¬ای پناه...

آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش ۰۲ نزاجا

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید انشایی (مرکز آموزش ۰۲ نزاجا...

وصیت نامه شهید توحید جعفری زاویه کرد

برای مشاهده کلیک کنید

دفاع از خرمشهر (9)

پایان مأموریت دانشجویان همان¬طور که قبلاً گفتم، ما سه سال در دانشکده افسری دوره دیده بودیم تا افسر شویم و...

آموزش نظری معارف جنگ ‌در مرکز آمزش شهید اسدی دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ‌در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ در مرکز آمزش شهید اسدی دژبان ارتش جمهوری...

وصیت نامه شهید محمد شاه حسینی

برای مشاهده کلیک کنید

اجرای آموزش نظری معارف جنگ برای کارکنان وظیفه پایگاه هشتم شکاری

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه پایگاه هشتم شکاری، اعزامی ۱۴۰۱/۸/۱ توسط اساتید پیشکسوت...

وصیت نامه شهید حسن شعبانی شادیانی

برای مشاهده کلیک کنید