عملیات پدافندی اروند-72

نیروهای ما مجبور بودند عملیات تأخیری اجرا کنند. عملیات تأخیری از مشکلترین عملیات نظامی است که با عملیات تعرضی و...

عملیات پدافندی اروند-69

منطقه3 دریایی خرمشهر آخرین وضعیت را چنین گزارش داد: نفرات محاصرهشده در خرمشهر، شبانه با قایق به جنوب کارون تخلیه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (1)

با توجه به حرکت یگانهای مانوری در جهت مقابل یکدیگر در این عملیات، لزوم برقراری اقدامات هماهنگی پشتیبانی آتش و...

عملیات پدافندی اروند-66

قرارگاه اصلی نیروی زمینی به قرارگاه مقدم دزفول اعلام کرد: وضعیت خرمشهر و آبادان بحرانی است. فرمانده نیروی زمینی پاسخ...

عملیات پدافندی اروند-62

ستاد مشترک برآورد کرد حمله دشمن در آتیه نزدیک محتمل است. در 22 شهرویر، این موضوع را به نیروها ابلاغ...

عملیات پدافندی اروند-45

از: فرمانده سپاه پاسداران به: فرماندهی ستون عملیاتی تاریخ:15/8/59 [نیاز به پشتیبانی هوایی] نیروی دشمن در شمال غربی دارخوین مشغول...

عملیات پدافندی اروند(40)

از: فرماندهی عملیات اروند(ر3) شماره: 6-4-50-84-401 به: ف لشکر92 زرهی اهواز تاریخ: 9/8/59 [اعزام فرمانده دسته تانک] برابر گزارش سرگرد...

عملیات پدافندی اروند(37)

از: قرارگاه عملیاتی نزاجا (دزفول) شماره: 170/0/84/401 به: نزاجا (مد عملیات) تاریخ: 8/8/1359 [نیازمندیهای قرارگاه اروند] بازگشت به 324-8/8/59 ادامه­...

میگ و دیگ (28) و(29)

آیفای عراقی - سرهنگ علی قمری در ایام دفاع خرمشهر، انبار مهمات پادگان دژ بمباران شده بود و ما هر...