ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (55) – قسمت پایانی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (55) – قسمت پایانی

پشتیبانی آمادی ضعیف در پایان پشتیبانی آمادی (لجستیک) در طول تاریخ به عنوان رکن اساسی عملیات رزمی، مورد نظر فرماندهان...

دفاع از خرمشهر (3)

دفاع از خرمشهر (3)

تلاش دشمن برای ورود به شهر بعثی¬ها در روز نهم مهرماه برای ورود به خرمشهر عملیات جدیدی را در منطقه...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (54)

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (54)

حجم آتش غیر ضروری واکاوی تخصصی جنگ در بخش توپخانه نشان می دهد که استفاده از آتش توپخانه به عنوان...

گزارش دوره آموزشی معارف برای دانشجویان نخبگان کشوری

گزارش دوره آموزشی معارف برای دانشجویان نخبگان کشوری

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

دفاع از خرمشهر (2)

دفاع از خرمشهر (2)

مأموریت در خرمشهر

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (53)

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (53)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

دفاع از خرمشهر (1)

دفاع از خرمشهر (1)

دوران دانشجویی در تابستان 1356 به استخدام ارتش درآمدم و دوره سه¬ساله افسری را در شهر تهران شروع نمودم. چند...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (52)

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (52)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

وصیت نامه شهید اقبال یزدانی حمید

وصیت نامه شهید اقبال یزدانی حمید

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید منوچهر موسی پور

وصیت نامه شهید منوچهر موسی پور

برای مشاهده کلیک

وصیت نامه شهید ایرج میرمحمدحسینی اصفهانی

وصیت نامه شهید ایرج میرمحمدحسینی اصفهانی

برای مشاهده کلیک کنید

وصیت نامه شهید حمید رضا افشار

وصیت نامه شهید حمید رضا افشار

برای مشاهده کلیک کنید

دکتر بُدو  (42) – قسمت پایانی

دکتر بُدو (42) – قسمت پایانی

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (51)

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (51)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی ...حکمت شهابی رئیس ارتش روسیه  بر عکس طلاس که خیلی شوخ طبع بود، آدمی جدّی با دیسیپلین...

دکتر بُدو  (41)

دکتر بُدو (41)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

وصیت نامه شهید اسماعیل فضل اللهی جونقانی

وصیت نامه شهید اسماعیل فضل اللهی جونقانی

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (50)

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (50)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

وصیت نامه شهید محمدرضا یاقوت

وصیت نامه شهید محمدرضا یاقوت

برای مشاهده کلیک کنید