عملیات والفجر9 (26)

عملیات والفجر9 (26)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-26

از سپتون تا شلمچه-26

مرحلة دوّم عمليات بيت المقدس : پيشروي به سوي مرز

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تکاور( شهید ابوالفضل شبان) پرندک

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تکاور( شهید ابوالفضل شبان) پرندک

اجرای آموزش معارف جنگ

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا( سیرجان)

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا( سیرجان)

آموزش معارف جنگ

آموزش معارف جنگ در دانشگاه دریایی امام خمینی ( نوشهر)

آموزش معارف جنگ در دانشگاه دریایی امام خمینی ( نوشهر)

آموزش معارف جنگ

اهدای مدال طلای قهرمان کاراته به خانواده شهید برزگری

اهدای مدال طلای قهرمان کاراته به خانواده شهید برزگری

اهدای مدال طلای قهرمان کاراته

اجرای آموزش معارف جنگ در پایگاه پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر

اجرای آموزش معارف جنگ در پایگاه پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ درپادگان پدافند هوایی غرب کشور(سوباشی)

اجرای آموزش معارف جنگ درپادگان پدافند هوایی غرب کشور(سوباشی)

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ درمرکز آموزش هوایی تیپ حضرت امیر(ع)

اجرای آموزش معارف جنگ درمرکز آموزش هوایی تیپ حضرت امیر(ع)

اجرای آموزش معارف جنگ

مژده باران

مژده باران

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (65)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (65)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

عملیات والفجر9 (25)

عملیات والفجر9 (25)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-25

از سپتون تا شلمچه-25

پيشروي به سمت مواضع دشمن

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (64)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (64)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

عملیات والفجر9 (24)

عملیات والفجر9 (24)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-24

از سپتون تا شلمچه-24

طرح و دستور عملياتي بيت المقدس

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (63)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (63)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

عملیات والفجر9 (23)

عملیات والفجر9 (23)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-23

از سپتون تا شلمچه-23

منظورهاي اساسي در عمليات بيت المقدس

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (62)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (62)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان