وصیت نامه ابوالفضل عباسی

وصیت نامه ابوالفضل عباسی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حسنعلی فرهادی

وصیت نامه حسنعلی فرهادی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

گردان‌های غیرسازمانی بلال (5)

گردان‌های غیرسازمانی بلال (5)

شرح مستند از گردان‌های 821 و 831 غیرسازمانی بلال از یگان‌های نزاجا در اصفهان اسفند 1360 تا آبان 1361...

تلاش زندگی (54)

تلاش زندگی (54)

خاطرات سرتیپ2عباسعلی امیریان از 1315 تا 1384

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (5) – قسمت پایانی

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (5) – قسمت پایانی

عملیات اسکورت کشتی ها با محموله ویژه

از نگاه او(2)

از نگاه او(2)

بازرسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح در سال 1371 و 1372 به ریاست سرتیپ علی صیادشیرازی و همکاران انتخاب...

از کودکی تا دانشگاه افسری،

از کودکی تا دانشگاه افسری،

نامم علی و نام خانوادگیم صیاد شیرازی است اجداد من از عشیره ای به نام اخت افشار میباشند. که از...

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

در غرب رودخانه کرخه

خلبان شهید سید عبدالله بشیر موسوی

خلبان شهید سید عبدالله بشیر موسوی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حبیب اله تحصیلداری

وصیت نامه حبیب اله تحصیلداری

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه غلام حسین عبدالشاهی

وصیت نامه غلام حسین عبدالشاهی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

گردان‌های غیرسازمانی بلال (4)

گردان‌های غیرسازمانی بلال (4)

شرح مستند از گردان‌های 821 و 831 غیرسازمانی بلال از یگان‌های نزاجا در اصفهان اسفند 1360 تا آبان 1361...

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

در غرب رودخانه کرخه

تلاش زندگی (53)

تلاش زندگی (53)

خاطرات سرتیپ2عباسعلی امیریان از 1315 تا 1384

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (4)

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (4)

برقراری سیادت دريايي توسط دریادلان نیروی دریايی

از نگاه او(1)

از نگاه او(1)

بازرسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح در سال 1371 و 1372 به ریاست سرتیپ علی صیادشیرازی و همکاران انتخاب...

تقویم شهدای ارتش-255

تقویم شهدای ارتش-255

شهید روز، حمیدرضا معینی

تقویم شهدای ارتش-254

تقویم شهدای ارتش-254

شهید روز، حسن تقی خزابی

تقویم شهدای ارتش-253

تقویم شهدای ارتش-253

شهید روز، ابوالقاسم امیری

تقویم شهدای ارتش-252

تقویم شهدای ارتش-252

شهید روز، اصغر اسدبیگی