مرحله دوم عملیات خرمشهر

مرحله دوم عملیات خرمشهر

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

مرحله اول عملیات خرمشهر

مرحله اول عملیات خرمشهر

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

قسمتی از مصاحبه مجله صف با شهید سرلشکر نیاکی یکی از فرماندهان عمل کننده در عملیات بیت المقدس

قسمتی از مصاحبه مجله صف با شهید سرلشکر نیاکی یکی از فرماندهان عمل کننده در عملیات بیت المقدس

من سرهنگ زرهی نیاکی فرمانده لشگر 92 زرهی اهواز هستم.

آموزش معارف جنگ در منطقه جنوب شرق کشور

آموزش معارف جنگ در منطقه جنوب شرق کشور

آموزش معارف جنگ

نیروهای ارتش در جنگشهری خرمشهر

نیروهای ارتش در جنگشهری خرمشهر

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه محمدجواد فیروزی

وصیت نامه محمدجواد فیروزی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حسین غلامیان

وصیت نامه حسین غلامیان

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حمید آگاه

وصیت نامه حمید آگاه

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

در غرب رودخانه کرخه

سیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (17)

سیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (17)

رفتارشناسی صیاد در مدیریت و مسئولیت...

سیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (16)

سیری در رفتارشناسی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (16)

رفتارشناسی صیاد در مدیریت و مسئولیت...

سفر به ماوراء (17)

سفر به ماوراء (17)

سفرنامه آخرین مأموریت میدانی هیأت معارف جنگ در معیت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی «بازآفرینی عملیات بیت المقدس»

سفر به ماوراء (16)

سفر به ماوراء (16)

سفرنامه آخرین مأموریت میدانی هیأت معارف جنگ در معیت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی «بازآفرینی عملیات بیت المقدس»

تلاش زندگی (40)

تلاش زندگی (40)

خاطرات سرتیپ2عباسعلی امیریان از 1315 تا 1384

تلاش زندگی (39)

تلاش زندگی (39)

خاطرات سرتیپ2عباسعلی امیریان از 1315 تا 1384

تقویم شهدای ارتش-249

تقویم شهدای ارتش-249

شهید روز،اسدالله رضائی

روایتگری عملیات آزادسازی خرمشهر( بیت المقدس) برای کارکنان ناجا زاهدان

روایتگری عملیات آزادسازی خرمشهر( بیت المقدس) برای کارکنان ناجا زاهدان

روایتگری عملیات آزادسازی خرمشهر

روایتگری عملیات بیت المقدس در زندان مرکزی زاهدان

روایتگری عملیات بیت المقدس در زندان مرکزی زاهدان

روایتگری عملیات بیت المقدس

روایتگری آغاز عملیات آزادسازی خرمشهر در ستاد ناجا استان سیستان و بلوچستان

روایتگری آغاز عملیات آزادسازی خرمشهر در ستاد ناجا استان سیستان و بلوچستان

روایتگری آغاز عملیات آزادسازی خرمشهر

عملیات طرق القدس

عملیات طرق القدس

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید