عملیات والفجر9 (10)

عملیات والفجر9 (10)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-11

از سپتون تا شلمچه-11

عمليـات تپّه چشمه

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (49)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (49)

بخش یکم - تشریع وقایع

عملیات والفجر9 (9)

عملیات والفجر9 (9)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-10

از سپتون تا شلمچه-10

عمليات متهورانه استوار غفّاري

آموزش معارف جنگ در 05کرمان( شهید گنجویی)

آموزش معارف جنگ در 05کرمان( شهید گنجویی)

آموزش معارف جنگ

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(48)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(48)

بخش یکم - تشریع وقایع

عملیات والفجر9 (8)

عملیات والفجر9 (8)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-9

از سپتون تا شلمچه-9

اجراي عمليات هاي محدود و ايذايي

گزارش دوره آموزشی معارف برای دانشجویان نخبگان کشوری

گزارش دوره آموزشی معارف برای دانشجویان نخبگان کشوری

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

گزارش دوره آموزشی معارف

نقاشی آبرنگ-شهید دکتر احمد هجرتی- معاونت فرهنگی

نقاشی آبرنگ-شهید دکتر احمد هجرتی- معاونت فرهنگی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(47)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(47)

بخش یکم - تشریع وقایع

عملیات والفجر9 (7)

عملیات والفجر9 (7)

اسفند 1364 در غرب مریوان

آموزشهای معارف جنگ را در مرکز آموزش شهید علیرضا اشرف گنجویی (۰۵ کرمان )

آموزشهای معارف جنگ را در مرکز آموزش شهید علیرضا اشرف گنجویی (۰۵ کرمان )

آموزشهای معارف جنگ را در مرکز آموزش