گروه مشاورین
این گروه در سال1387 درتابعیّت مستقیم رئیس محترم هیئت معارف تشکیل شده و در مورد موضوعات مختلف برابرتدابیر ایشان اقدامات لازم راانجام و نتیجه را به استحضار می رساند. تعدادی اعضای افتخاری که عموماً ازچهره های دانشگاهی وفرهیختگان فرهنگی(غیرنظامی)هستند، با این گروه همکاری دارند.زمینه های فعالیت این گروه عبارتند از: برگزاری نمایشگاه، تدوین کتب، تدوین مقالات از جمله زندگی نامۀ شهدای شاخص و تهیه لوح های فشرده در زمینه های مختلف.