پایگاه اطلاع رسانی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در سال 1389 با نظارت معاون هماهنگ کننده و با همت ستواندوم وظیفه مهدی صدری بنا گذاری شده و فعالیت خود را آغاز کرد.از آن پس به عنوان ویترین هیئت معارف جنگ فعالیتهای هیئت و همچنین مقالات، مطالب و موضوعات دفاع مقدسی را با رویکرد تبیین بیش از پیش نقش ارتش در 8 سال جنگ تحمیلی را در معرض دید جهانیان قرار میدهد. از مهر ماه سال 1392 با مدیریت جدید و نظارت مستقیم یک نفراز کارکنان کادر بازنشسته فعالیت سایت با جدیت بیشتری دنبال شد و با هدف بهینه سازی سایت و جلب نظر بازدیدکنندگان بیشتر، تا کنون 2 بار ساختار ظاهری و محتوائی سایت با طراحی جدید تغییر نموده است که سایت جدید در تاریخ 29 آذر1394، مصادف با سالروز آغاز ولایت امام عصر(عج) منشر گردید. از ابتدای تأسیس تا کنون بیش از2میلیون نفر از داخل و کشورهای 4 قارۀ جهان از این سایت بازدید نموده اند. با تلاش دست اندرکاران و به ویژه کارکنان وظیفۀ که زحمات عمدۀ سایت بر دوش این عزیزان می باشد، جایگاه جهانی سایت از 1.835.769 در تاریخ 1393/02/13 به جایگاه 525.102 در تاریخ 1393/11/18 و جایگاه ملی سایت از بین 33566 سایت ملی در تاریخ 13/02/93 به جایگاه 14.788 در تاریخ 18/11/93 ارتقاء یافت.