هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی از بخش های مختلفی تشکیل یافته است و هر کدام از این بخش ها با انجام وظایف محوله تلاش می نمایند تا در جهت ثبت و ضبط تاریخ پر افتخار دوران دفاع مقدس نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند. یکی از بخش های بسیار فعال و حائز اهمیت در هیئت معارف جنگ بخش مدیریت تاریخ شفاهی می باشد. در ادامه شما را با فعالیت های انجام گرفته در این بخش آشنا می نماییم.

لازم به ذکر است که در حال حاضر این به بخش به مدیریت سرتیپ دوم بازنشسته حسن قربانی اداره می شود.

مدیریت تاریخ شفاهی هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده، تا کنون با 143 نفر از پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی ایران که در دوران دفاع مقدس در رده های مختلف فرماندهی و ستادی خدمت کرده اند، مصاحبه نموده است.

حاصل تلاش های این مدیریت تا کنون جمع آوری و ثبت و ضبط 61 هزار و112 دقیقه از خاطرات پیشکسوتان است که در 21 هزار و 689 صفحه پیاده سازی و پس از انجام ویرایش های تخصصی و ادبی در قالب 31 جلد کتاب و جزوه چاپ و منتشر شده است.