صوت و تصویر
در تاریخ 29 فروردین 1395 تشکیل شده و در زمینه های تهیه کلیپهای کوتاه و بلند جهت نمایش در دانشگاه ها، همایش ها ، مراکز وظیفه ارتش و نیز تهیه بنر جهت نمایش در دانشگاه ها ، همایش ها ، مراکز وظیفه به مناسبتهای مختلف و همچنین برپایی نمایشگاه عکس فعالیت می نماید.