معرفی کتاب : گردان های غیرسازمانی بلال

معرفی کتاب

معرفی کتاب : چهره به چهره دریا

معرفی کتاب

معرفی کتاب : تلاش زندگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب: روزهای پر فراز و نشیب

کتاب «روزهای پر فراز و نشیب» ازجمله کتاب‌هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...

معرفی کتاب: روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ

کتاب «روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ» ازجمله کتاب‌هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...

معرفی کتاب

کتاب «دریاسالار» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته شده...

معرفی کتاب

کتاب «یاد ایام» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور...

معرفی کتاب

کتاب «بازخوانی جنگ تحمیلی» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...

معرفی کتاب

کتاب «وز شمار خِرَد هزاران بیش» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد...

معرفی کتاب

کتاب «روز دهم» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور...

معرفی کتاب

کتاب «عملیات پدافندی اروند در مهر و آبان 1359» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید...

معرفی کتاب عملیات بیت المقدس، قرارگاه قدس

معرفی کتاب کتاب «عملیات بیت المقدس، قرارگاه قدس» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد...

معرفی کتاب – نبردهای صحنه عملیاتی غرب، سید یعقوب حسینی

از آغاز جنگ،صحنه عملیات جنگ تحمیلی به دو منطقه کاملا مستقل تقسیم گردید که منطقه جنوب غربی شامل مناطق مرزی...