معارف جنگ

معارف جنگ

نویسنده به قلم جمعي از اساتید و پیشكسوتان دفاع مقدس - زیرنظر مستقیم علمي تخصصي رئیس هیئت علمي، سرتیپ ستاد ناصر آراسته
انتشارات ایران سبز
سال انتشار 1392
فایل کتاب دانلود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده