لشکر 92 زرهی در سال اول جنگ تحمیلی

لشکر 92 زرهی در سال اول جنگ تحمیلی

نویسنده سرهنگ زرهی ستاد سیدیعقوب حسینی
انتشارات ایران سبز
سال انتشار 1391
فایل کتاب دانلود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده