تاريخ نظامي جنگ تحميلی تا 31 شهریور 1359

تاريخ نظامي جنگ تحميلی تا 31 شهریور 1359

نویسنده سرهنگ زرهي ستاد سيد يعقوب حسيني
انتشارات نشر آجا با همكاری هيئت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صيادشيرازي
سال انتشار 1387
فایل کتاب دانلود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده